Quảng Nam: Ký kết kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân hai cấp

20/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Chiều ngày 16/9/2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam và Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Nam thực hiện ký kết Kế hoạch liên tịch về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Đặng Văn Đào –  Giám đốc Sở Tư pháp, đồng chí Đặng Quốc Lộc – Chánh án TAND tỉnh đồng chủ trì. Tham dự buổi ký kết còn có Chánh tòa của các Tòa chuyên trách TAND tỉnh, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, Trưởng các đơn vị  thuộc Sở Tư pháp và các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Nam.
Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC, ngày 19/5/2022 của Bộ Tư pháp, TAND tối cao về chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và TAND tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở đó, Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch là 05 năm; địa điểm thực hiện là TAND tỉnh Quảng Nam và TAND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam. Hình thức trực qua điện thoại: niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực tại TAND tỉnh và TAND cấp huyện. Người trực là các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước. Người trực phải có đủ năng lực để tiếp nhận, hướng dẫn, thực hiện trợ giúp pháp lý ngay khi có yêu cầu. Khi công dân cần tư vấn nhanh có thể điện thoại về Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam, số điện thoại: 02353812441 (Phòng nghiệp vụ).

Đối với cơ chế làm việc của TAND cấp tỉnh, cấp huyện thì người tiến hành tố tụng, công chức TAND khi phát hiện người thuộc diện được trợ giúp pháp lý thì thông báo và cung cấp số điện thoại của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ (nếu có) ngay cho người trực hoặc cho Trợ giúp viên chức pháp lý trực hàng ngày theo lịch đã niêm yết, phân công. Trợ giúp viên pháp lý có trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn và thụ lý hồ sơ, tham mưu Quyết định cử Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa, bảo vệ kịp thời cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định.
Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với TAND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết quá trình triển khai Kế hoạch liên tịch; thực hiện ký kết và thống nhất với TAND tỉnh địa điểm niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực tại trụ sở của TAND hai cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL nhà nước lập danh sách, phân công Trợ giúp viên pháp lý trực thực hiện nội dung phối hợp theo Kế hoạch liên tịch này, mọi liên hệ được thực hiện qua điện thoại của từng Trợ giúp viên pháp lý đã được niêm yết, phân công. Định kỳ 6 tháng, 01 năm Trung tâm TGPL nhà nước có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp nhận, tư vấn, trợ giúp pháp lý, đảm bảo mọi đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý  đều được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý chính xác và kịp thời.
Ký kết Chương trình phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân là điểm nhấn mới của hoạt động tố tụng trong công tác trợ giúp pháp lý, là sự kết nối chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với hai cấp Tòa án trên địa bàn tỉnh. Qua đó tạo điều kiện cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, các đối tượng yếu thế trong xã hội được tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí, đây cũng là giải pháp để hạn chế mức thấp nhất việc bỏ lọt đối đượng được trợ giúp pháp lý. Đồng thời giúp cho các đối tượng này được bảo vệ quyền và lợi ích tốt nhất,, kịp thời nhất, đáp ứng được mong mỏi của mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao vị thế của Trợ giúp viên pháp lý trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

 
                                                                   Lê Nguyễn – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam
 

Xem thêm »