Phú Thọ: Kết quả 05 năm triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

20/09/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch 10) được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2018, là cơ sở pháp lý quan trọng để Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương nói chung và địa phương tỉnh Phú Thọ nói riêng triển khai nhiều biện pháp chỉ đạo phối hợp thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý, tạo ra bước chuyển biến mới trong công tác trợ giúp pháp lý tại địa phương.

Ngay sau khi Thông tư liên tịch 10 được ban hành và có hiệu lực, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Hội đồng phối hợp liên ngành) đã có nhiều biện pháp để tổ chức thực hiện. Cụ thể: Hội đồng phối hợp liên ngành đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 10 tại địa phương để xác định rõ các nội dung triển khai, giao trách nhiệm cho từng thành viên của Hội đồng trong chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật Trợ giúp pháp lý và Thông tư liên tịch 10 cho đại diện các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, trong đó có đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện, cơ quan tiến hành tố tụng Quân khu 2, khu vực 2...; biên soạn và cấp phát cuốn Sổ tay về trợ giúp pháp lý, thực hiện in và cấp phát mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, sổ theo dõi vụ việc trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và các biểu mẫu để phục vụ công tác giải thích, thông báo, thông tin, thống kê về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ sở giam giữ trên địa bàn; lắp đặt Bảng thông tin, hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, Trại tạm giam, Nhà tạm giữ của Công an các huyện; hàng năm, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tại cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh để đánh giá kết quả phối hợp đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị.
Với việc triển khai tích cực nhiều biện pháp nói trên, cùng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các ngành thành viên,  sự liên hệ phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ và các cơ quan tiến hành tố tụng đạt nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 01/9/2018 đến hết tháng 6/2022, các cơ quan tiến hành tố tụng đã gửi đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý  nhà nước 1.316 Thông báo và36 Thông tin về trợ giúp pháp lý (bằng văn bản và các hình thức khác). Trong đó: Công an cấp tỉnh, cấp huyện: 1.074 Thông báo và 36 Thông tin về trợ giúp pháp lý; Viện KSND cấp tỉnh, cấp huyện: 22 Thông báo, không có thông tin về trợ giúp pháp lý; TAND cấp tỉnh, cấp huyện: 220 Thông báo, không có thông tin về trợ giúp pháp lý.
Số vụ việc trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng trong giai đoạn 2018-2022 tăng cao: tổng số vụ việc tham gia tố tụng là 1.790 vụ việc (tăng 1.050 vụ việc so với giai đoạn 2013-2017). Nhiều vụ việc quan điểm bào chữa, bảo vệ của người thực hiện trợ giúp pháp lý đã được các cơ quan tố tụng chấp nhận theo hướng được chuyển tội danh, chuyển khung hình phạt, người bị buộc tội được giảm nhẹ mức hình phạt, được hưởng mức án thấp hơn so với đề nghị của Viện Kiểm sát, hoặc mức án dưới khung hình phạt quy định, qua đó không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý mà còn góp phần đảm bảo công bằng xã hội, nâng cao nhận thức của người dân. Trong 05 năm, đã có nhiều vụ việc phức tạp điển hình, thành công  được Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Phú Thọ xây dựng phóng sự; 01 vụ việc được lựa chọn xây dựng phóng sự phát trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam.

 
Phiên tòa trực tuyến có sự tham gia của Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Thọ

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: còn bỏ sót bị can, bị cáo, đương sự chưa được giải thích, thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý; một số cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng vẫn còn lúng túng khi sử dụng các biểu mẫu; công tác truyền thông, phổ biến pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng đã được triển khai, đẩy mạnh nhưng chưa có nhiều đổi mới trong phương thức thực hiện.
Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ, cần tiếp tục làm tốt một số công tác sau:
- Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 04/KH-HĐPHLN ngày 16/1/2019 về triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 10 và Kế hoạch công tác  hàng năm của Hội đồng phối hợp liên ngành để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra;
- Thực hiện tốt công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý bằng nhiều phương pháp, cách thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của người tiến hành tố tụng vê trách nhiệm trong phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý;
- Thường xuyên rà soát, kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng khi có thay đổi về thành viên. Tăng cường công tác chỉ đạo của các ngành thành viên đối với công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng;
- Tăng cường các hoạt động kiểm tra, theo dõi, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 10 để kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các hoạt động phối hợp;
Hy vọng với sự quan tâm kịp thời của các cấp các ngành, sự cố gắng, nỗ lực của từng ngành thành viên, nhiều giải pháp toàn diện và đồng bộ được áp dụng, công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, góp phần bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.

 
 Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Thọ
 
 
 

Xem thêm »