Tây Ninh: Sở Tư pháp và TAND tỉnh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân 2 cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

27/06/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 của Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trực tại Tòa án nhân dân (TAND), chiều ngày 27/6/2022, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh và TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch liên tịch phối hợp về người thực hiện TGPL trực tại TAND 2 cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Kế hoạch liên tịch được ký kết nhằm mục đích bảo đảm tiếp cận TGPL kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện được TGPL. Tăng cường số lượng Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL), luật sư thực hiện TGPL (sau đây viết tắt là người thực hiện TGPL) tham gia các phiên tòa, phiên họp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng. Đồng thời, bảo đảm đối tượng thuộc diện TGPL trong các vụ việc mà TAND thụ lý được giải thích đầy đủ, tiếp cận, cung cấp và sử dụng dịch vụ TGPL kịp thời, phù hợp với người dưới 18 tuổi và các đối tượng đặc thù khác. Ngoài ra, còn tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh với TAND trong việc TGPL cho đối tượng thuộc diện được TGPL, đặc biệt trong việc thông tin, thông báo về TGPL.

Thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch là 05 năm; địa điểm thực hiện là TAND tỉnh Tây Ninh và TAND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh. Hình thức trực qua điện thoại: niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực tại TAND tỉnh Tây Ninh và TAND huyện, thị xã, thành phố. Người trực là các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm TGPL nhà nước. Người trực phải có đủ năng lực để tiếp nhận, hướng dẫn, thực hiện TGPL ngay khi có yêu cầu.

Trung tâm TGPL nhà nước có trách nhiệm phân công người trực theo ngày làm việc (tùy điều kiện cụ thể có thể bố trí người hỗ trợ trực). Danh sách người trực, người hỗ trợ gửi cho TAND, nếu có thay đổi người trực thì phải gửi cho TAND trước ngày bắt đầu trực ít nhất 05 ngày làm việc. Cơ chế tiếp nhận yêu cầu TGPL và nhiệm vụ của người trực:  người hỗ trợ trực, người tiến hành tố tụng, công chức TAND khi phát hiện người thuộc diện được TGPL thì thông báo và cung cấp số điện thoại của người được TGPL hoặc người thân thích của họ (nếu có) ngay cho người trực. Đồng thời, hướng dẫn người thuộc diện được TGPL liên hệ với người thực hiện TGPL theo địa chỉ và số điện thoại như đã được niêm yết. Người trực tiếp nhận nguồn tin, yêu cầu TGPL từ người tiến hành tố tụng, công chức TAND, từ người thuộc diện được TGPL, người thân thích của họ hoặc từ cơ quan, tổ chức khác thì liên hệ với người thuộc diện được TGPL hoặc người thân thích của họ để thực hiện các hoạt động TGPL. Người trực ghi chép, thống kê vào sổ trực TGPL (theo mẫu của Bộ Tư pháp).
 

Đ/c Phạm Văn Đặng, Giám đốc Sở Tư pháp và Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Vân, Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh tại Lễ Ký kết.
 

Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với TAND tỉnh chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, tổng kết việc triển khai Kế hoạch liên tịch này; thống nhất với TAND tỉnh địa điểm niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực tại trụ sở của TAND 2 cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; chỉ đạo Trung tâm TGPL nhà nước lập danh sách, phân công người trực thực hiện nội dung phối hợp theo Kế hoạch liên tịch này; Thực hiện chi trả chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện vụ việc TGPL cho người trực; thống kê vào sổ trực TGPL.

TAND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai, quán triệt cho toàn thể công chức của TAND 2 cấp trên địa bàn tỉnh Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC; thống nhất với Sở Tư pháp địa điểm niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực tại TAND tỉnh và TAND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm thuận tiện, dễ dàng trong việc tiếp cận. Chỉ đạo công chức TAND hướng dẫn người được TGPL tiếp cận danh sách người trực để yêu cầu được TGPL; thực hiện việc báo cáo, tổng kết Kế hoạch theo yêu cầu của lãnh đạo TAND tỉnh.

Định kỳ 6 tháng một lần, TAND tỉnh và Sở Tư pháp thông tin, đối chiếu giữa số liệu hướng dẫn người dân tiếp cận với số liệu thực tế người dân được thụ hưởng chính sách TGPL tại Trung tâm TGPL nhà nước./.

                                                              Ngọc Linh – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Tây Ninh

Xem thêm »