Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật

07/12/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện quyết định 2584/QĐ-BTP ngày 25/12/2020 của Bộ Tư pháp, Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính; Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách TGPLcho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên, hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật (03/12), Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa, UBND các xã trên địa bàn huyện Tủa Chùa thực hiện truyền thông về TGPL và thực hiện TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn.

TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính là một trong những chính sách trợ giúp xã hội được nhà nước quan tâm, chú trọng. Đối với Điện Biên, là địa bàn có người khuyết tật phần lớn là người dân tộc thiểu số sinh ra và lớn lên tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, ít được đi học hoặc có khó khăn về điều kiện tài chính thì việc tăng cường triển khai có hiệu quả chính sách TGPL, nâng cao nhận thức về quyền TGPL cho người khuyết tật càng trở nên quan trọng và ý nghĩa.
 Hưởng ứng ngày quốc tế người khuyết tật (03/12), trong tình hình cả nước nói chung và địa phương nói riêng đang phải đối mặt với những khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, trong những ngày cuối năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Điện Biên (sau đây gọi là Trung tâm) vẫn không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm; nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL, nâng cao nhận thức về quyền được TGPL, để người khuyết tật có khó khăn về tài chính cũng như những nhóm người thuộc diện được TGPL khác được tiếp cận với dịch vụ pháp lý, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc pháp luật, ổn định cuộc sống, ổn định trật tự xã hội. Qua đó, từng bước nâng cao được vai trò, vị trí của Trung tâm, xứng đáng là địa chỉ tin cậy cho người dân.
Trung tâm đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tủa Chùa nắm bắt số liệu và thông tin về người khuyết tật trên địa bàn do Phòng Lao động Thương binh Xã hội cung cấp; Phòng Tư pháp huyện Tủa Chùa chỉ đạo UBND các xã, thị trấn phối hợp với Đoàn công tác của Trung tâm thực hiện truyền thông về TGPL và thực hiện TGPL cho người dân.
 

Qua khảo sát, huyện Tủa Chùa có tổng số 365 người khuyết tật đang được hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định pháp luật, trong đó: Khuyết tật nặng (167 người), khuyết tật nặng là trẻ em & người cao tuổi (126 người), khuyết tật đặc biệt nặng (30 người), khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em & người cao tuổi (41 người) đồng thời là người thuộc diện được TGPL theo điểm d khoản 7 Luật TGPL; ngoài ra còn nhiều người khuyết tật khác thuộc diện được TGPL khác như người khuyết tật là người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em….tập trung nhiều nhất ở các xã Sính Phình, Xá Nhè, Tủa Thàng, thị trấn Tủa Chùa.
Từ ngày 01/12/2021 đến ngày 03/12/2021, tại huyện Tủa Chùa, Trung tâm đã có buổi truyền thông lồng ghép trao đổi chuyên đề pháp luật về một số quyền của người khuyết tật và phát miễn phí tờ gấp pháp luật  trực tiếp đến từng người dân. Qua đó, giúp người khuyết tật nói riêng và người thân thích của họ biết được quyền được TGPL miễn phí của người khuyết tật; cung cấp địa chỉ pháp lý tin cậy để người khuyết tật liên hệ khi có vướng mắc pháp luật. Bên cạnh đó, Đoàn công tác của Trung tâm đã hỗ trợ trực tiếp cho nhiều người có vướng mắc, cần tư vấn pháp luật. như hướng dẫn người khuyết tật về trình tự, thủ tục làm hồ sơ để được hượng trợ cấp xã hội,…

 

Hoạt động truyền thông về TGPL cho những người khuyết tật trên địa bàn huyện Tủa Chùa đã góp phần cùng các cơ quan chức năng của địa phương nói lên tiếng nói của người khuyết tật; đảm bảo quyền lợi của người khuyết tật. Thông qua những hoạt động truyền thông này, đã khẳng định vai trò, ý nghĩa của chính sách TGPL trong đời sống xã hội, nâng cao uy tín của công tác TGPL trong hệ thống tổ chức bộ máy Nhà nước./.
 
Nguyễn Thị Thu Huyền – Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên
 

Xem thêm »