Thanh Hóa: Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo

15/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 15/10/2021, Đài truyền hình Thanh Hóa có phát sóng phóng sự “Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý cho người nghèo”.

Trân trọng thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp quan tâm theo dõi phóng sự theo đường link sau:
http://truyenhinhthanhhoa.vn/truyen-hinh/chuyen-muc-khac/202110/nha-nuoc-va-phap-luat-nang-cao-hieu-qua-cong-tac-tro-giup-phap-ly-cho-nguoi-ngheo-8367727/

Xem thêm »