Nhiều kết quả tích cực trong công tác trợ giúp pháp lý tại Hà Giang

07/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Dù gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid -19, nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (TGPLNN) tỉnh Hà Giang, thời gian qua, công tác TGPL trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ và toàn diện.

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Giang, trong 8 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tăng cường hoạt động tham gia tố tụng Trợ giúp viên và Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý. Trong đó, Trung tâm đã cử Trợ giúp viên và Luật sư tham gia trợ giúp pháp lý thực hiện được 283 vụ việc tham gia tố tụng đạt 94,3% chỉ tiêu kế hoạch.

Với nhiều cách làm hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, hầu hết trong các vụ việc người thực hiện trợ giúp pháp lý đều tham gia ngay từ giai đoạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và giai đoạn tạm giữ nên rất thuận lợi trong quá trình giải quyết vụ việc.

Hoạt động truyền thông được tổ chức phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh và đảm bảo công tác phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh. 8 tháng đầu năm, Trung tâm đã thực hiện được 07 đợt truyền thông về TGPL tại 35 xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Mèo Vạc, Bắc Mê, Yên Minh, Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình cho 873 người tham gia, trực tiếp tư vấn 236 vụ việc đạt 118% chỉ tiêu kế hoạch.

Công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan (Hội người khuyết tật, Phòng Tư pháp...) được triển khai kịp thời, hiệu quả qua đó giúp cho người được trợ giúp pháp lý được tiếp cận đầy đủ các chính sách theo quy định của pháp luật. Trung tâm đã phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh thực hiện truyền thông về TGPL cho người khuyết tật tại tại huyện Bắc Mê và thành phố Hà Giang cho 80 người tham gia.

Có thể thấy, với những kết quả đạt được, hoạt động TGPL của tỉnh Hà Giang đã góp phần đưa chủ trương xoá đói, giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm công bằng xã hội vào đời sống đồng bào; góp phần cùng các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước giải quyết các vụ việc của công dân chính xác, khách quan, công bằng và đúng pháp luật; giải toả những vướng mắc pháp luật, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần ổn định chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.


Theo ông Nguyễn Văn Lượng - Giám đốc Trung tâm TGPLNN tỉnh Hà Giang: nhiệm vụ những tháng cuối năm là rất nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh hình dịch bệnh Covid - 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, Trung tâm trợ giúp pháp lý luôn xác định phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, khắc phục khó khăn để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý, chú trọng đến hiệu quả, chất lượng từng vụ việc, tăng số lượng vụ việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, chú trọng việc nâng cao chất lượng vụ việc TGPL.

Đồng thời, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chính sách TGPL theo các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt, trong đó tập trung triển khai các đợt TGPL lưu động cho người khuyết tật và truyền thông về TGPL tại cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn;

Cùng với đó là tăng cường công tác phối hợp với các ngành trong việc thực hiện TGPL cho các nhóm đối tượng đặc thù bao gồm: Hỗ trợ và TGPL cho người khuyết tật; người bị tạm giam, phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam, công an tỉnh; phụ nữ; trẻ em và người dân tại các xã, thị trấn khu vực biên giới...

Trung tâm cũng sẽ đẩy mạnh việc tham mưu cho Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2021./.
 

Nguồn: https://baophapluat.vn/

Xem thêm »