Phú Thọ: Kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tại huyện Thanh Thủy và huyện Lâm Thao

06/10/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2021 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Phú Thọ (sau đây gọi tắt là Hội đồng), trong hai ngày 29 và 30/09/2021 Đoàn kiểm tra của Hội đồng do ông Phùng Trọng Lượng – Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đã tiến hành kiểm tra công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý tại các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện Thanh Thủy và huyện Lâm Thao.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của các đơn vị được kiểm tra và trực tiếp kiểm tra hồ sơ tố tụng, sổ sách tại các đơn vị được kiểm tra. Kết quả kiểm tra tại các đơn vị cho thấy,   về cơ bản các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định của Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng (Sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch 10). Cụ thể: Các đơn vị đã thực hiện việc quán triệt, triển khai các nội dung phối hợp theo Thông tư liên tịch 10 và các văn bản chỉ đạo của các ngành thành viên đến toàn thể cán bộ, công chức, người tiến hành tố tụng trong đơn vị; niêm yết công khai Bảng thông tin, Hộp tin về trợ giúp pháp lý tại trụ sở cơ quan, đơn vị; đã hướng dẫn, giải thích quyền được trợ giúp pháp lý cho đối tượng trong các vụ án và thông báo, thông tin cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; trong vụ án hình sự việc giải thích đã được lập thành biên bản và lưu hồ sơ vụ án theo đúng quy định; việc thông báo thời gian, địa điểm tiến hành các hoạt động tố tụng và việc giao các văn bản tố tụng cho người thực hiện trợ giúp pháp lý đảm bảo kịp thời, đúng thời gian quy định.
Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp như: số lượng vụ việc có đối tượng được trợ giúp pháp lý tại một số đơn vị còn ít so với tổng số án thụ lý trên địa bàn; một số hồ sơ chưa thể hiện được việc người tiến hành tố tụng đã cung cấp thông tin, giải thích về trợ giúp pháp cho các người bị buộc tội, bị hại, đương sự trong vụ án; việc gửi văn bản thông tin cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước về những trường hợp thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhưng chưa có yêu cầu trợ giúp pháp lý còn chưa đầy đủ.
Đoàn kiểm tra kiến nghị các đơn vị hữu quan cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư liên tịch 10 trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành thành viên để việc phối hợp được chặt chẽ, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý; nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện trợ giúp pháp lý. Qua đó, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng trên địa bàn trong thời gian tới.

Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Phú Thọ

Xem thêm »