10 trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất năm 2022

06/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Trong những năm qua, việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý đã được các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước quan tâm, chú trọng. Các Trợ giúp viên pháp lý của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tập trung vào nhiệm vụ chính là thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, vì vậy, vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng hàng năm tăng lên về số lượng và đảm bảo về chất lượng và hiệu quả, ngày càng bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tiếp cận công lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 10 Trợ giúp viên pháp lý có số vụ việc tham gia tố tụng kết thúc nhiều nhất năm 2022 theo Công văn số 5008/BTP-TGPL ngày 31/12/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022, gồm những ông/bà có tên sau đây:

DANH SÁCH 10 TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ CÓ SỐ VỤ VIỆC THAM GIA TỐ TỤNG CAO NHẤT NĂM 2022
STT Họ và tên Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh/ thành phố Số năm là TGVPL Số vụ việc tham gia tố tụng (theo BC của địa phương)
Dưới 3 năm Từ đủ 3 năm đến dưới 05 năm Từ đủ 05 năm trở nên
1 Nguyễn Thị Liên Hải Dương     08 năm 8 tháng 101
2 Phạm Văn Điều Hải Dương     12 năm 01 tháng 97
3 Phạm Thị Nhàn Hà Nam     08 năm 11 tháng 95
4 Lê Văn Duy Vĩnh Phúc     09 năm 5 tháng 95
5 Kim Hồng Thanh Vĩnh Phúc     09 năm 5 tháng 91
6 Nguyễn Công Hưởng Lai Châu     13 năm 8 tháng 87
7 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nghệ An     08 năm 8 tháng 79
8 Lê Văn Lý Nghệ An     09 năm 11 tháng 74
9 Y' Lam Đắk Nông     9 năm 11 tháng 73
10 Nguyễn Thị Nga Lai Châu     11 năm 11 tháng 72

Xem thêm »