Bộ Tư pháp kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thái Nguyên

27/10/2020
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện Quyết định số 2118/QĐ-BTP ngày 15/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đã kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Thái Nguyên. Trong buổi sáng ngày 22/10/2020, được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Đoàn kiểm tra do đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý chủ trì đã làm việc với Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo các ngành thành viên thuộc Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng (Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Tài chính…) và Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn kiểm tra đã nghe đại diện Sở Tư pháp và các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh Thái Nguyên báo cáo về việc triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2020 gồm: việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10; tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, tăng cường năng lực cho người thực hiện trợ giúp pháp lý và người tiến hành tố tụng; thực hiện vấn đề về giải thích, thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý,… các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả TGPL trong hoạt động tố tụng.
Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận những kết quả trong công tác TGPL mà Sở Tư pháp và Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo trong thời gian tới Sở Tư pháp cần tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để kịp thời đáp ứng nhu cầu TGPL của người được TGPL; quan tâm bố trí địa điểm cho Trung tâm tiếp người được TGPL thuận lợi hơn; bảo đảm nguồn nhân lực để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ.


Đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra

Sở Tư pháp với tư cách là thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL cần chủ động đề nghị các ngành thành viên chỉ đạo các cơ quan, cá nhân thuộc ngành mình triển khai có hiệu quả các quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC như: tăng cường tập huấn về kiến thức TGPL cho người tiến hành tố tụng; nâng cao cơ chế và hiệu quả phối hợp trong TGPL, trong đó có việc giải thích quyền của người được TGPL, thông báo, thông tin về TGPL để người dân kịp thời tiếp cận với TGPL khi có vướng mắc pháp luật. Đổi mới phương thức họp Hội đồng kết hợp giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị thực hiện công tác phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng. Tổ chức kiểm tra công tác phối hợp tại các đơn vị cơ sở.


Đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý kết luận tại buổi làm việc với Lãnh đạo Sở Tư pháp và Trung tâm TGPLNN tỉnh Thái Nguyên

Trước đó, trong ngày 21/10/2020, Đoàn kiểm tra đã làm việc tại Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thái Nguyên với sự tham dự của đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên, thực hiện kiểm tra hồ sơ và nghe báo cáo về thực trạng triển khai Luật TGPL năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai Đề án đổi mới công tác TGPL giai đoạn 2015-2025; thực trạng tổ chức và hoạt động của Trung tâm TGPL nhà nước, tổng số cán bộ, công chức được giao theo từng vị trí việc làm, số Trợ giúp viên pháp lý chưa qua đào tạo nghề luật sư, số chuyên viên đang tập sự trợ giúp pháp lý; Thực trạng và nhu cầu về nguồn lực (tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất) và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động TGPL tại địa phương; kết quả thực hiện vụ việc TGPL trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020; công tác truyền thông về TGPL, sự phối hợp với các cơ quan có liên quan để giới thiệu đối tượng TGPL đến với Trung tâm,… những khó khăn, vướng mắc, cũng như những đề xuất, kiến nghị của địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện công tác TGPL. Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của địa phương, đồng chí Cù Thu Anh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã có những trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và giải đáp cụ thể những vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Thái Nguyên./.

                                                                                                                                              Bùi Thị Thu Hiền - Cục Trợ giúp pháp lý


 

Xem thêm »