Tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án

11/04/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Để hỗ trợ các địa phương triển khai Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19/5/2022 giữa Bộ Tư pháp và Toà án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án, trong khuôn khổ "Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp ở Việt Nam (EU JULE)" do Liên minh Châu Âu tài trợ với đóng góp tài chính từ UNDP và UNICEF, các chuyên gia của UNDP đã phối hợp với Cục Trợ giúp pháp lý xây dựng tài liệu hướng dẫn người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Toà án (tài liệu dành cho học viên và tài liệu dành cho giảng viên).

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.

File đính kèm:

Xem thêm »