Quyết định Ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương

17/03/2023

Chi tiết xem tại file đính kèm.

File đính kèm:

Xem thêm »