Tòa án nhân dân tối cao đã hoàn thành chỉ dẫn trợ giúp pháp lý trên Cổng thông tin điện tử và 66 Trang thông tin điện tử

30/01/2022
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 24/01/2022, Tòa án nhân dân tối cao đã có văn bản số 14/TANDTC-TH trả lời đề nghị của Bộ Tư pháp, cho biết đã hoàn chỉnh thông tin của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao và các Trang thông tin điện tử thành phần. Theo đó, Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao và 66 Trang thông tin điện tử thành phần đã cập nhật đầy đủ thông tin của 63 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và 99 Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước tại mục Chỉ dẫn người dân.

Qua đó, ngoài việc tiếp cận thông tin về trợ giúp pháp lý thông qua các kênh truyền thống như: Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam, Cổng/Trang thông tin của Sở Tư pháp/Trung tâm trợ giúp pháp lý địa phương, số hotline 024.627.39631,..., người dân khi có liên quan đến tòa án cũng thuận tiện tiếp cận, tra cứu thông tin của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao và các Trang thông tin điện tử thành phần tại chuyên mục chỉ dẫn người dân/Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.
Mặt khác, Hệ thống tòa án nhân dân các cấp đã quan tâm điện thoạii có hoặc văn bản trực tiếp thông tin, giới thiệu được hàng nghìn người là đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, người bị hại, đương sự trong vụ án do Tòa án thụ lý, giải quyết với xu hướng năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, năm 2020 hệ thống Tòa án nhân dân các cấp đã thông tin, giới thiệu được 6.011 người thuộc diện trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, người bị hại, đương sự trong vụ án, năm 2021 thông tin, giới thiệu được 9.065 người thuộc diện trợ giúp pháp lý là người bị buộc tội, người bị hại, đương sự trong vụ án do Tòa án nhân dân các cấp thụ lý, xét xử.
Việc đăng tải chỉ dẫn thông tin về Trung tâm và các Chi nhánh trợ giúp pháp lý trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao và các Trang thông tin điện tử thành phần sẽ là một kênh thông tin mới giúp người dân sớm tiếp cận tới dịch vụ trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu trong việc giải quyết các tranh chấp, vướng mắc pháp luật ./.

Xem thêm »