Ban hành chỉ tiêu vụ việc trợ giúp viên pháp lý năm 2022 - năm 2021 đạt mức cao nhất từ trước tới nay

31/12/2021
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Thực hiện nhiệm vụ Đề án đổi mới công tác Trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-2025, Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, hàng năm Bộ Tư pháp ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho các Trợ giúp viên pháp lý, theo đó, các Trợ giúp viên pháp lý có trách nhiệm thực hiện lượng vụ việc tham gia tố tụng nhất định căn cứ vào thâm niên bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Qua 6 năm thực hiện, chỉ tiêu được điều chỉnh tăng dần hàng năm ở các mức độ khác nhau, phù hợp với điều kiện thực tế và năng lực của Trợ giúp viên pháp lý. Năm 2021 tổng số vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý là 14.780 vụ việc, tăng 116,2% so với năm 2016 (năm đầu tiên giao chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý).

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2021
Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt kinh tế, xã hội trong đó có việc thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý (như việc tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý, tham gia các hoạt động tố tụng.... trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg), với sự chỉ đạo sát sao, ban hành các cơ chế thúc đẩy hoạt động trợ giúp pháp lý từ phía Bộ Tư pháp, Cục Trợ giúp pháp lý cùng sự nỗ lực, vượt khó của địa phương, chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý đạt được là ấn tượng. Hầu hết các Trợ giúp viên pháp lý đều cố gắng hoàn thành chỉ tiêu vụ việc được giao, số vụ việc trợ giúp pháp lý hoàn thành vẫn tăng lên về số lượng và đảm bảo về chất lượng và hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tiếp cận công lý, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Từ ngày 01/11/2020 đến 31/10/2021, các Trợ giúp viên pháp lý đã thực hiện được 14.780 vụ việc tham gia tố tụng (tăng 1.868 vụ so với năm trước, tương đương tăng 14,5%), như vậy trung bình mỗi Trợ giúp viên pháp lý thực hiện khoảng 25,6 vụ tố tụng, tăng 14,8% so với năm 2020 (22,3vụ/Trợ giúp viên pháp lý); tăng 109,8% so với năm 2016 (12,2 vụ/Trợ giúp viên pháp lý). Đặc biệt là bối cảnh trong giai đoạn nêu trên toàn quốc và nhất là các tỉnh phía Nam chịu ảnh hưởng, tác động nặng nề của dịch bệnh Covid-19, các Trợ giúp viên pháp lý đều cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ (như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… có 100% trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm 2021).
Theo tổng hợp báo cáo của các Trung tâm về tình hình thực hiện chỉ tiêu tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý: Năm 2021, tính đến thời điểm báo cáo, có 643 Trợ giúp viên pháp lý được giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng. Trong đó có 618 Trợ giúp viên pháp lý đạt chỉ tiêu, tương đương 96,1% (cụ thể: 46,5% tốt, 18% khá, 31,6% đạt).
Trên toàn quốc có 55 Trung tâm có 100% Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu, trong đó có 12 Trung tâm có 100% Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu tốt (so với năm 2020, đã có thêm 04 Trung tâm có 100% Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu tốt). Một số Trung tâm có trung bình số vụ việc/Trợ giúp viên pháp lý năm 2021 cao như: Lai Châu (115 vụ/TGVPL), Kon Tum (75 vụ/TGVPL), Hà Nam (58 vụ/TGVPL), Điện Biên (57 vụ/TGVPL), Phú Thọ (47 vụ/TGVPL), Cao Bằng (46 vụ/TGVPL), Gia Lai (46 vụ/TGVPL), Nghệ An (41 vụ/TGVPL), trong đó Lai Châu, Gia Lai, Nghệ An, Phú Thọ là các tỉnh có các năm liên tiếp đạt bình quân số vụ việc/Trợ giúp viên pháp lý cao.

 
Trợ giúp viên pháp lý bào chữa - tranh tụng tại Tòa
 
Có thể khẳng định, đến nay, các Trung tâm đều đã tập trung nguồn lực vào thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt là vụ việc tham gia tố tụng theo đúng tinh thần của Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 và Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Số lượng vụ việc tham gia tố tụng ngày càng lớn; ngày càng nhiều Trợ giúp viên pháp lý hoàn thành chỉ tiêu; năng lực thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.
2. Mức giao chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022
Ngày 31/12/2021, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đã ký ban hành mức giao chỉ tiêu thực hiện tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý năm 2022 (Công văn số 5008/BTP-TGPL), theo đó giữ nguyên các mức chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của năm 2021, cụ thể:
  • Đối với Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm dưới 03 năm: mức đạt chỉ tiêu là 06 -11 vụ/năm; mức đạt chỉ tiêu khá là 12-15 vụ/năm; mức đạt chỉ tiêu tốt là từ 16 vụ/năm trở lên.
  • Đối với Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm từ đủ 03 năm đến dưới 05 năm: mức đạt chỉ tiêu là 10 -14 vụ/năm; mức đạt chỉ tiêu khá là 15-20 vụ/năm; mức đạt chỉ tiêu tốt là từ 21 vụ/năm trở lên.
  • Đối với Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm 05 năm trở lên: mức đạt chỉ tiêu là 13-20 vụ/năm; mức đạt chỉ tiêu khá là 21-26 vụ/năm; mức đạt chỉ tiêu tốt là từ 27 vụ/năm.
Đồng thời, để tạo sự linh hoạt cũng như chia sẻ những khó khăn của địa phương trong tình hình dịch bệnh Covid -19, Bộ Tư pháp đã quy định tại Công văn số 5008/BTP-TGPL trong trường hợp tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp thì chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng cho Trợ giúp viên pháp lý năm 2022 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.
Phòng Tài chính và quản lý chất lượng TGPL - Cục TGPL

File đính kèm:

Xem thêm »