Hội thảo góp ý đối với dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

13/11/2019
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 04/11/2019, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý. Mục đích quan trọng của hội thảo là lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, người thực hiện trợ giúp pháp lý, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý để làm rõ thực trạng và nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện TGPL trong thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ TGPL

Hội thảo do bà Nguyễn Thị Minh, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý và bà Catherine Phương, Trợ lý Trưởng đại diện thường trú UNDP đồng chủ trì.Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đại diện Bộ Công an, đại diện Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp; Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và người thực hiện trợ giúp pháp lý của các tỉnh, thành phố. Bên cạnh đó, Hội thảo còn có sự tham gia của các cơ quan tiến hành tố tụng, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội người cao tuổi, Hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, bà Nguyễn Thị Minh - Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý cho biết, được hỗ trợ của UNDP, Cục Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Nhóm chuyên gia của UNDP thực hiện khảo sát tại 04 địa phương (Hà Giang, Hòa Bình, Đồng Tháp, Thanh Hóa) nhằm tìm hiểu cách thức tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân và những khó khăn, rào cản trong việc tiếp cận trợ giúp pháp lý của họ cũng như việc đánh giá năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận trợ giúp pháp lý của người dân và năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trợ giúp pháp lý của người được trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở các nghiên cứu về trợ giúp pháp lý trong thời gian qua, các báo cáo của địa phương và kết quả khảo sát tại 04 địa phương, Nhóm chuyên gia của UNDP cùng với Cục trợ giúp pháp lý đã xây dựng dự thảo Báo cáo khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trong đó nêu rõ những kết quả thu được, những phát hiện trong quá trình thực hiện khảo sát và đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.

Xem thêm »