Tập huấn văn bản về trợ giúp pháp lý và kỹ năng trong lĩnh vực tố tụng hình sự tại Vũng Tàu

05/05/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 27/04/2023, tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tập huấn Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư Pháp sửa đổi Thông tư số 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và tập huấn kỹ năng về trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự.

Hội nghị tập huấn có sự tham dự của 42 Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, Kế toán viên và luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh các tỉnh: Bà Rịa – Vũng Tàu , Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Long An, Bình Dương.  
Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, bà Vũ Thị Hoàng Hà – Phó Cục trưởng Cục trợ giúp pháp lý nhấn mạnh mục đích của Hội nghị nhằm kịp thời giúp tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý hiểu đầy đủ và thống nhất các văn bản mới được ban hành để triển khai có hiệu quả trong thực tế và Bồi dưỡng nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến quyền của người được trợ giúp pháp lý; kỹ năng làm việc với người được trợ giúp pháp lý; kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý trong các vụ việc tố tụng hình sự, chú trọng các tội xâm phạm sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người.

 

Tiếp theo, bà Bùi Như Lan – Chuyên viên phòng Tài chính và Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý trình bày chuyên đề giới thiệu các nội dung được sửa đổi, bổ sung được quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý, với các nội dung: Về Tổ đánh giá hồ sơ lựa chọn luật sư; thông báo lựa chọn luật sư; Về hồ sơ lựa chọn luật sư; đánh giá hồ sơ và ký hợp đồng với luật sư; về ký hợp đồng với cộng tác viên trợ giúp pháp lý; Về hồ sơ lựa chọn tổ chức; Về đánh giá hồ sơ lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức; Về thực hiện hợp đồng, chấm dứt hợp đồng; Về thay đổi người hướng dẫn tập sự và sửa đổi thời gian kiểm tra viết;...;Về thù lao, bồi dưỡng đối với vụ việc đại diện ngoài tố tụng; về thù lao, bồi dưỡng đối với vụ việc tham gia tố tụng (tính thời gian theo buổi thực tế và một số lưu ý khi thực hiện thanh toán thù lao, bồi dưỡng theo buổi thực tế; khoán chi thực hiện vụ việc TGPL và khoán chi trong một số trường hợp đặc biệt, một số điểm lưu ý khi thực hiện khoán chi).
 

Bên cạnh đó,  Hội nghị tập huấn kỹ năng về trợ giúp pháp lý trong lĩnh vực tố tụng hình sự có Giảng viên là Tiến sỹ Nguyễn Đắc Tuân – Giảng viên khoa Luật Hình sự - Đại học Luật Hà Nội. Trong quá trình tập huấn, Tiến sỹ Nguyễn Đắc Tuân đã trao đổi, chia sẻ với học viên các nội dung về tâm lý học tội phạm thông qua các vụ án cụ thể và các kỹ năng khi thực hiên trợ giúp pháp lý cho các nhóm đối tượng khác nhau. Giảng viên đã nêu ví dụ minh họa và thảo luận các nội dung, giải đáp các khó khăn, vướng mắc mà các học viên tại các địa phương đã gặp phải trong quá trình áp dụng vào thực tế. Các học viên cũng tích cực trao đổi về chuyên môn, vụ việc, tình huống cụ thể để từ đó rút ra kinh nghiệm và chia sẻ cùng mọi người tại Hội nghị.
 
Thảo Ly - Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý 

Xem thêm »