Tập huấn văn bản về trợ giúp pháp lý tại Đắk Lắk

10/03/2023
Xem cỡ chữ Đọc bài viết In trang Google

Ngày 23/02/2023, tại tỉnh Đắk Lắk, Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức tập huấn Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý và Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư Pháp sửa đổi Thông tư số 08/2017/TT-BTP hướng dẫn Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý, Thông tư số 12/2018/TT-BTP hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý

Hội nghị tập huấn có sự tham dự của 56 Trợ giúp viên pháp lý, chuyên viên, Kế toán viên và luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh các tỉnh: Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa. 
Mở đầu tập huấn, bà Lê Thị Thuý - Phó Trưởng phòng Chính sách và quản lý nghiệp vụ TGPL, Cục Trợ giúp pháp lý trình bày chuyên đề giới thiệu các nội dung của Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2017/TT-BTP và Thông tư số 12/2018/TT- BTP trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý với các nội dung: Về lựa chọn, ký hợp đồng với luật sư, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật; Về thay đổi người hướng dẫn tập sự và sửa đổi thời gian kiểm tra viết trong thi tập sự trợ giúp pháp lý, giấy tờ chứng minh người thuộc diện trợ giúp pháp lý, về nghĩa vụ tham gia tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc của Trợ giúp viên pháp lý, về thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về trợ giúp pháp lý ở Trung ương, về thẩm định thời gian thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, về quản lý, cấp, cấp lại phôi thẻ trợ giúp viên pháp lý và phôi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý, về trách nhiệm, tiêu chí thẩm định, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý, đánh giá chất lượng, hiệu quả vụ việc trợ giúp pháp lý, trách nhiệm thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý của Phòng Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp xã và các nội dung khác.

 

Tiếp theo, bà Bùi Như Lan, chuyên viên Phòng Tài chính và Quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý trình bày chuyên đề giới thiệu các nội dung của Thông tư số 02/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý. Thông tư gồm 4 Chương, 12 Điều, kèm theo 03 Phụ lục, 02 mẫu bảng kê hướng dẫn cụ thể về những vấn đề áp dụng chung như phạm vi áp dụng, nguyên tắc thực hiện, cách tính buổi…; về thù lao, bồi dưỡng đối với vụ việc đại diện ngoài tố tụng; về thù lao, bồi dưỡng đối với vụ việc tham gia tố tụng (tính thời gian theo buổi thực tế và một số lưu ý khi thực hiện thanh toán thù lao, bồi dưỡng theo buổi thực tế; khoán chi thực hiện vụ việc TGPL và khoán chi trong một số trường hợp đặc biệt, một số điểm lưu ý khi thực hiện khoán chi).
 
 
Trong quá trình tập huấn, các giảng viên đã nêu những vấn đề mới so với văn bản cũ, lấy tình huống, ví dụ minh họa và thảo luận các nội dung, giải đáp các khó khăn, vướng mắc mà các học viên tại các địa phương đã gặp phải trong quá trình áp dụng vào thực tế. Thông qua buổi tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức pháp luật về trợ giúp pháp lý, về cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý từ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

 

 Phòng tài chính và quản lý chất lượng trợ giúp pháp lý


 

Xem thêm »