TB: Tình hình cập nhật vụ việc TGTT, vụ việc TGTT thành công, hiệu quả trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (số liệu ghi nhận của tháng 5/2021)

Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                 - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                 - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Phiếu trình Báo cáo sơ kết triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý về việc cần xác định rõ những việc cần làm trong thời gian tới để Hệ thống đạt hiệu quả hơn (năm 2021 và những năm tiếp theo), Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/ thành phố và các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý một số thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
I. Kết quả cập nhật số liệu trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021
1. Vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng
1.1 Vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ
- Trong kỳ, số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý và cập nhật trên Hệ thống là: 1.714 vụ việc (1.018 bào chữa + 696 bảo vệ), tăng 408 vụ việc so với tháng trước.
Trong đó:
+ Các tỉnh/thành phố thụ lý và cập nhật trên Hệ thống nhiều vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng là: Điện Biên (178 vụ việc), Hà Nội (81 vụ việc), Nghệ An (58 vụ việc), Trà Vinh (57 vụ việc), Cao Bằng (56 vụ việc), ……
+ Các tỉnh/thành phố không có số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý cập nhật trên Hệ thống là: Bắc Giang, Long An, Hà Nam.
1.2 Vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc trong kỳ
- Trong kỳ, số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc và cập nhật trên Hệ thống là: 703 vụ việc (450 vụ việc bào chữa, 253 vụ việc bảo vệ), tăng 331 vụ việc so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố có nhiều vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc trong kỳ và cập nhật trên Hệ thống là: Phú Thọ (55 vụ việc), Hà Nội (50 vụ việc), Nghệ An (52 vụ việc), Tây Ninh (28 vụ việc), Gia Lai (28 vụ việc), …
+ Các tỉnh/thành phố không có số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Đắk Lắk, Quảng Nam, Đà Nẵng, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận, Hà Nam.
2. Vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả
Trong kỳ, có 21/63 tỉnh/thành phố cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả xét theo từng tiêu chí trên Hệ thống là: 115 vụ việc (82 vụ việc bào chữa +33 vụ việc bảo vệ), tăng 73 vụ việc so với tháng trước.
Cụ thể là: Phú Thọ (16 vụ việc), Kiên Giang (14 vụ việc), Tây Ninh (11 vụ việc), Cao Bằng (10 vụ việc), Đồng Nai (09 vụ việc), Hà Nội (06 vụ việc), Tuyên Quang (06 vụ việc), Lai Châu (06 vụ việc), Nghệ An (06 vụ việc), Hồ Chí Minh (06 vụ việc), Ninh Thuận (05 vụ việc), Hà Giang (04 vụ việc), Hậu Giang (03 vụ việc), Gia Lai (03 vụ việc), Bắc Kạn (02 vụ việc), Hải Dương (01 vụ việc), Bắc Ninh (01 vụ việc), Thái Bình (02 vụ việc), Quảng Bình (02 vụ việc), Lào Cai (01 vụ việc), Vĩnh Long (01 vụ việc).
II. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức thực hiện TGPL triển khai các hoạt động nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9631.

Trân trọng thông báo./.


 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

Từ ngày : 04/06/2021

Đến ngày : 31/12/2021