Thông báo phát sóng chương trình trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV5)

Người dân tộc thiểu số là đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Để có góc nhìn rõ hơn về công tác trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số, trân trọng thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ, ngành Tư pháp quan tâm theo dõi Tọa đàm trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số do Đài truyền hình Việt Nam VTV5 thực hiện tại đây

Từ ngày : 01/06/2021

Đến ngày : 10/06/2021