TB: Tình hình cập nhật vụ việc TGTT, vụ việc TGTT thành công, hiệu quả trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (số liệu ghi nhận của tháng 4/2021)

Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                 - Các Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Thực hiện chỉ đạo của Thứ trưởng Mai Lương Khôi tại Phiếu trình Báo cáo sơ kết triển khai Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý về việc cần xác định rõ những việc cần làm trong thời gian tới để Hệ thống đạt hiệu quả hơn (năm 2021 và những năm tiếp theo), Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) nhà nước các tỉnh thành phố và các tổ chức thực hiện TGPL một số thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
I. Kết quả cập nhật số liệu trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL
1. Vụ việc TGTT
* Trong tháng vừa qua (từ 1/4/2021 đến 30/4/2021):
- Cả nước thụ lý và nhập được 1306 vụ việc TGTT (781 bào chữa + 525 bảo vệ), giảm 73 vụ (5%) so với tháng trước , giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm trước.
+ Top 10 tỉnh/TP nhập được nhiều nhất: Thanh Hóa (66 vụ), TP Hồ Chí Minh (65 vụ),  Điện Biên (61 vụ), Lạng Sơn (58 vụ), Trà Vinh (56 vụ),  Đắk Lắk (47 vụ), Gia Lai (47 vụ); Phú Thọ (45 vụ), Sơn La (40);
+ Các tỉnh/TP không có số liệu vụ việc thụ lý: Hải Dương, Long An, Quảng Ninh, Phú Yên, Đà Nẵng, Hà Nam.
- Cả nước nhập được 372 vụ việc TGPL kết thúc (225 bào chữa, 147 bảo vệ), giảm 121 vụ (25%) so với tháng trước, giảm 316 vụ (46%) so với cùng kỳ năm trước.
+ Top 10 tỉnh/TP nhập được nhiều nhất: Gia Lai (39 vụ), Hà Nội (33 vụ), TP Hồ Chí Minh (27 vụ), Trà Vinh (23 vụ), Hậu Giang (21 vụ), Hà Giang (17 vụ), Bình Phước (17 vụ), Cao Bằng (13 vụ), Nghệ An (13 vụ), Tiền Giang (12 vụ);
+ Các tỉnh không có số liệu vụ việc TGPL trên Hệ thống: Đắk Lắk, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Yên Bái, Quảng Ngãi, Hòa Bình, Bình Dương, Bình Thuận, Kon Tum, Lâm Đồng, Nam Định, Quảng Ninh, Phú Yên, Đà Nẵng, Hà Nam.
2. Vụ việc TGTT thành công, hiệu quả
Từ 1/4/2021 đến 30/4/2021, cả nước nhập được 42 vụ việc TGTT thành công hiệu quả xét theo từng tiêu chí (34 bào chữa + 8 bảo vệ), tăng 19 vụ (83%) so với tháng trước.
- Các tỉnh/TP có số liệu vụ việc TGTT thành công, hiệu quả là: TP Hồ Chí Minh (11 vụ), Tuyên Quang (7 vụ), Hà Nội (4 vụ), Bắc Ninh (4 vụ), Đồng Tháp (3 vụ), Kiên Giang (3 vụ), Cao Bằng (2 vụ), Tây Ninh (2 vụ), Cà Mau (2 vụ), Ninh Bình (1 vụ), Ninh Thuận (1 vụ), Sóc Trăng (1 vụ), Đồng Nai (1 vụ).
- Các tỉnh/TP còn lại không có số liệu vụ việc TGTT thành công, hiệu quả trên Hệ thống.
II. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu TGPL đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện TGPL ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức thực hiện TGPL triển khai các hoạt động nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử TGPL Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu TGPL (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT 024.6273.9631.
Trân trọng thông báo./.
===========================

Xem lại các Báo cáo tại đây
 

Từ ngày : 07/05/2021

Đến ngày : 31/12/2021