Thông báo về việc phát sóng chương trình "Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán"

Cục Trợ giúp pháp lý thông báo: 
Trân trọng kính mời quý vị độc giả xem chương trình "Trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị mua bán" trong chuyên mục "An sinh xã hội" phát sóng trên kênh VTV2 vào lúc 11h00 ngày 19/12/2020 
Chương trình được ghi lại và lưu tại địa chỉ: https://vtv.vn/video/an-sinh-xa-hoi-tro-giup-phap-ly-cho-nan-nhan-bi-mua-ban-477070.htm

Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đón xem.!

Từ ngày : 21/12/2020

Đến ngày : 31/12/2020