Thông báo đường link phát sóng Chuyên đề "Trợ giúp pháp lý trong chính sách giảm nghèo" trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam

Nhân dịp Tổng kết công tác giảm nghèo toàn quốc, để làm rõ vai trò đóng góp của ngành Tư pháp, Đài Truyền hình Việt Nam phát sóng chuyên đề "Trợ giúp pháp lý trong chính sách giảm nghèo" với sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Bộ, trong Chương trình Quốc hội với cử tri trên kênh VTV1 vào 20h10 tối thứ 2 ngày 14.12.2020.
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng thông báo tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ, ngành Tư pháp để theo dõi tại đường link sau;
Đường linkhttps://vtv.vn/video/quoc-hoi-voi-cu-tri-14-12-2020-476355.htm
 

Từ ngày : 15/12/2020

Đến ngày : 30/12/2020