Đường link chương trình "Việt Nam hôm nay" phát sóng trên kênh VTV1 có nội dung về công tác trợ giúp pháp lý nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý 06/09

Nhân kỷ niệm 23 năm ngày thành lập hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý 06.09, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng gửi tới các đồng chí đường link phát sóng chuyên mục về hoạt động trợ giúp pháp lý trong chương trình "Việt Nam hôm nay" trên kênh VTV1 phát sóng ngày 07/09/2020 vào lúc 17h30 (từ 07p05 tới 09p35)
Đường link chi tiết : https://vtv.vn/video/viet-nam-hom-nay-07-9-2020-458431.htm

Trân trọng kính mời các đồng chí đón xem!

Từ ngày : 05/09/2020

Đến ngày : 30/09/2020