Thông báo về việc sử dụng số điện thoại, tin nhắn SMS trong công tác phối hợp, chuyển tải thông tin

Nhằm tăng cường công tác phối hợp, chuyển tải thông tin tới các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng với việc sử dụng các hình thức thông tin như văn bản, thư điện tử..., trong thời gian tới, Cục Trợ giúp pháp lý sử dụng hệ thống nhắn tin SMS với tên nhận diện là: CucTGPL_BTP (không hiển thị số điện thoại) và số điện thoại di động: 0799.968.078 để truyền tải thông tin.
(Chi tiết nội dung công văn xin vui lòng xem tại file đính kèm)

Từ ngày : 03/09/2020

Đến ngày : 30/09/2020