Công văn về việc hưởng ứng ngày thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý (06/9)

Chi tiết công văn xin vui lòng xem ở file đính kèm
Trân trọng!

Từ ngày : 17/08/2020

Đến ngày : 06/09/2020