Đường link phóng sự về Trợ giúp pháp lý, chuyên mục quốc hội với cử tri

Kính gửi các đồng chí đường link phóng sự về Trợ giúp pháp lý, chuyên mục quốc hội với cử tri như sau:
https://vtv.vn/video/quoc-hoi-voi-cu-tri-03-8-2020-452264.htm?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31

                                                                                                                               Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đón xem của các đồng chí!

Từ ngày : 04/08/2020

Đến ngày : 07/08/2020