Thông báo Kế hoạch và công văn gửi các địa phương về tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2024

Từ ngày : 07/06/2024

Đến ngày : 06/08/2024