Thông báo: Về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trợ giúp viên pháp lý

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Từ ngày : 13/03/2024

Đến ngày : 13/04/2024