Thông báo phát sóng Phóng sự "Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính” trên Bản tin thời sự - kênh Truyền hình thông tấn VNEWS

Phóng sự "Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính” được phát sóng trên Bản tin thời sự lúc 18h35 ngày 16/11/2023 (thứ 5) trên kênh truyền hình Thông tấn VNEWS, thuộc Thông tấn xã Việt Nam (Phóng sự dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý do Trung tâm TGPL nhà nước thành phố Hải Phòng thực hiện).
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống trợ giúp pháp lý và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!

Từ ngày : 16/11/2023

Đến ngày : 30/11/2023