Thông báo phát sóng Phóng sự "Trợ giúp pháp lý – Gỡ khó về pháp lý cho người nghèo" trên kênh Truyền hình thông tấn VNEWS

Phóng sự “Trợ giúp pháp lý – Gỡ khó về pháp lý cho người nghèo” sẽ được phát vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 16/9/2023 tại Chương trình Góc nhìn VNEWS, kênh Truyền hình thông tấn (phóng sự dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý cho người nghèo do Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Yên Bái thực hiện). Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống trợ giúp pháp lý và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!

Từ ngày : 15/09/2023

Đến ngày : 15/09/2023