Thông báo đường link Phim diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý đã phát trên kênh VTV5 và VTV5 Tây Nguyên - Đài Truyền hình Việt Nam

1. Vào ngày 27/8/2023, Phim diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý “Trợ giúp pháp lý cho người thuộc hộ nghèo - tiếng Jrai (phụ đề tiếng Việt) đã phát trên kênh VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam (Phim dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Đồng Tháp thực hiện)
Đường link phim diễn án: https://vtvgo.vn/video/chuong-trinh-tieng-jrai-10718961.html
2. Vào ngày 28/8/2023, Phim diễn án vụ việc trợ giúp pháp lý “Trợ giúp pháp lý lấy lại công bằng cho ngươi có công với cách mạng" - tiếng H'mông (phụ đề tiếng Việt) trên kênh VTV5 Đài truyền hình Việt Nam (Phim dựng dựa trên vụ việc trợ giúp pháp lý có thật do Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Ninh Thuận thực hiện)
Đường link phim diễn án: https://vtvgo.vn/ts/10750756?fbclid=IwAR2kNXn2ilHgAAAlLOGhA7PSLzQj_a12FQyhj8ObRF6Qtbd09SpQQgSLa20
3. Vào ngày 08/9/2023, Phim diễn án: Trợ giúp pháp lý - Trả lại sự bình yên cho những người dân nghèo - Được phát sóng trên kênh VTV5 Tây Nguyên - tiếng Jrai (phụ đề tiếng Việt) - (Phim dựa trên vụ việc TGPL do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện)
Đường link phim diễn án: https://vtvgo.vn/video/chuong-trinh-tieng-jrai-11068607.html
4.  Vào ngày 09/9/2023, Phim diễn án : Trợ giúp pháp lý - Hành trình trên mảnh đất được tìm lại - Được phát sóng trên kênh VTV5 Hà Nội - tiếng Mông (phu đề tiếng Việt) - (Phim dựa trên vụ việc TGPL do Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Điện Biên thực hiện).
Đường link phim diễn án: https://vtvgo.vn/video/chuong-trinh-tieng-mong-11098096.html
Trân trọng thông báo và kính mời công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống trợ giúp pháp lý và quý vị khán giả quan tâm theo dõi!

Từ ngày : 11/09/2023

Đến ngày : 07/10/2023