Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 phỏng vấn và lịch phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý năm 2022

Từ ngày : 26/05/2023

Đến ngày : 26/07/2023