Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công Tháng 03/2023 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

                                                                      (Thời gian lấy số liệu: 16h ngày 31/3/2023)
 
Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/3/2023:
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1765 vụ việc (trong đó có: 1123 vụ việc bào chữa, 642 vụ việc bảo vệ), tăng 208 vụ việc (tăng 13%) so với tháng trước.
+ Tất cả các tỉnh/thành phố đều có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 741 vụ việc (trong đó có: 490 vụ việc bào chữa, 251 vụ việc bảo vệ), tăng 291 vụ việc (tăng 65%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Khánh Hòa, Kon Tum, Lai Châu, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Thừa Thiên Huế.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 181 vụ việc (trong đó có: 141 vụ việc bào chữa, 40 vụ việc bảo vệ), tăng 82 vụ việc (tăng83%) so với tháng trước.
 
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 

TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG
1 An Giang   23   19   9
2 Bà Rịa - Vũng Tàu   12    
3 Bạc Liêu   42   28   3
4 Bắc Giang   12   3   1
5 Bắc Kạn   7   6   2
6 Bắc Ninh   9   11   3
7 Bến Tre   8   6   1
8 Bình Dương   14   2  
9 Bình Định   20   9  
10 Bình Phước   11   33   9
11 Bình Thuận   5   3  
12 Cà Mau   10   6   1
13 Cao Bằng   48   12   3
14 Cần Thơ   19   3  
15 Đà Nẵng   36    
16 Đắk Lắk   26    
17 Đắk Nông   6    
18 Điện Biên   36   13   7
19 Đồng Nai   59   8   3
20 Đồng Tháp   55   6   2
21 Gia Lai   41   22   2
22 Hà Giang   39   5   1
23 Hà Nam   17   15  
24 Hà Nội   125   74   20
25 Hà Tĩnh   9   17   9
26 Hải Dương   27   37   12
27 Hải Phòng   50   7  
28 Hậu Giang   25   24   2
29 Hòa Bình   14   12   3
30 Hồ Chí Minh   62   44   24
31 Hưng Yên   5   2  
32 Khánh Hòa   2    
33 Kiên Giang   68   33   23
34 Kon Tum   4    
35 Lai Châu   36    
36 Lạng Sơn   31   11  
37 Lào Cai   22   14  
38 Lâm Đồng   45   11  
39 Long An   16   2  
40 Nam Định   17   6   4
41 Nghệ An   27   40   15
42 Ninh Bình   10    
43 Ninh Thuận   31   19   6
44 Phú Thọ   16   29  
45 Phú Yên   51    
46 Quảng Bình   19   8   3
47 Quảng Nam   28   19   1
48 Quảng Ngãi   43   4   1
49 Quảng Ninh   1    
50 Quảng Trị   21   3  
51 Sóc Trăng   51   13  
52 Sơn La   8    
53 Tây Ninh   31   19  
54 Thái Bình   17   6  
55 Thái Nguyên   46    
56 Thanh Hóa   61   11  
57 Thừa Thiên Huế   42    
58 Tiền Giang   13   2  
59 Trà Vinh   24   10   5
60 Tuyên Quang   18   17   3
61 Vĩnh Long   31   12   1
62 Vĩnh Phúc   23   20  
63 Yên Bái   40   5   2
  Tổng cộng  1,765  741  181
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

 

Từ ngày : 31/03/2023

Đến ngày : 31/03/2023