Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp năm 2022 (được phê duyệt theo Quyết định số 80/QĐ-CTGPL ngày 23/12/2022 của Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý), Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý đã ban hành Thông báo số 01/TB-TTTTDL ngày 26/12/2022 về việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp năm 2022.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng và số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển, Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý năm 2022.
Đối tượng tham gia dự tuyển; điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về việc đăng ký tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý xem tại Thông báo số 01/TB-TTTTDL ngày 26/12/2022 của Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn/qt/thongbao/Lists/ThongBao/Attachments/2247/TB%2001.TTTTDL.pdf) và Trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam  (https://tgpl.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Lists/ThongBao/Attachments/162/TB%2001.TTTTDL.pdf).
Thời gian gia hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 27/01/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/02/2023 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp (địa chỉ: Phòng 510, Nhà N4, Bộ Tư pháp, 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.6273.9631).
Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý trân trọng thông báo./.
Chi tiết xem tại file đính kèm.

Từ ngày : 19/01/2023

Đến ngày : 15/02/2023