Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công Tháng 9/2022 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

(Thời gian lấy số liệu: 09h ngày 30/9/2022)
Kính gửi:
-        Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
-        Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
-        Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
 1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý  (Hệ thống) từ ngày 1/9/2022 đến ngày 30/9/2022
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1.091 vụ việc (trong đó có: 816 vụ việc bào chữa, 275 vụ việc bảo vệ), giảm 343 vụ việc (giảm 23,92%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Nam, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 613 vụ việc (trong đó có: 421 vụ việc bào chữa, 192 vụ việc bảo vệ),  giảm  5 vụ việc (giảm 1%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Bình Thuận, Kon Tum, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Bình, Phú Yên, Sơn La.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 125 vụ việc (trong đó có: 96 vụ việc bào chữa, 29 vụ việc bảo vệ), giảm 30 vụ việc (giảm 19 %) so với tháng trước.

Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG
1 An Giang 13 10 0
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 15 0 0
3 Bạc Liêu 28 31 4
4 Bắc Giang 4 8 0
5 Bắc Kạn 0 1 0
6 Bắc Ninh 16 10 1
7 Bến Tre 8 3 0
8 Bình Dương 12 1 0
9 Bình Định 13 2 0
10 Bình Phước 10 17 5
11 Bình Thuận 3 0 0
12 Cà Mau 85 57 1
13 Cao Bằng 18 20 2
14 Cần Thơ 18 6 0
15 Đà Nẵng 0 0 0
16 Đắk Lắk 23 2 0
17 Đắk Nông 4 1 0
18 Điện Biên 65 11 2
19 Đồng Nai 11 8 0
20 Đồng Tháp 39 12 2
21 Gia Lai 22 11 0
22 Hà Giang 23 16 1
23 Hà Nam 0 4 0
24 Hà Nội 98 68 20
25 Hà Tĩnh 14 16 10
26 Hải Dương 29 34 10
27 Hải Phòng 6 0 0
28 Hậu Giang 27 42 5
29 Hòa Bình 20 4 0
30 Hồ Chí Minh 58 50 16
31 Hưng Yên 2 4 0
32 Khánh Hòa 3 7 0
33 Kiên Giang 44 15 9
34 Kon Tum 5 0 0
35 Lai Châu 35 2 2
36 Lạng Sơn 0 7 0
37 Lào Cai 12 11 0
38 Lâm Đồng 14 23 1
39 Long An 11 3 0
40 Nam Định 18 3 0
41 Nghệ An 16 16 5
42 Ninh Bình 2 0 0
43 Ninh Thuận 22 15 2
44 Phú Thọ 7 8 0
45 Phú Yên 22 0 0
46 Quảng Bình 13 16 4
47 Quảng Nam 20 25 2
48 Quảng Ngãi 19 13 1
49 Quảng Ninh 0 0 0
50 Quảng Trị 10 10 0
51 Sóc Trăng 28 3 0
52 Sơn La 30 0 0
53 Tây Ninh 15 30 15
54 Thái Bình 15 0 0
55 Thái Nguyên 11 1 0
56 Thanh Hóa 49 10 2
57 Thừa Thiên Huế 11 11 0
58 Tiền Giang 10 16 0
59 Trà Vinh 36 7 0
60 Tuyên Quang 24 12 3
61 Vĩnh Long 17 19 4
62 Vĩnh Phúc 17 30 0
63 Yên Bái 17 1 0
  Tổng cộng              1.091                 613                 125
 
 2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.
 

Từ ngày : 30/09/2022

Đến ngày : 07/10/2022