Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công Tháng 7/2022 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

(Thời gian lấy số liệu: 09h ngày 02/8/2022)
Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
 
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 1/7/2022 đến ngày 31/7/2022
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1384 vụ việc (trong đó có: 921 vụ việc bào chữa, 463 vụ việc bảo vệ), giảm 177 vụ việc (giảm 11%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Bến Tre, Ninh Bình.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 550 vụ việc (trong đó có: 373 vụ việc bào chữa, 177 vụ việc bảo vệ),  giảm 92 vụ việc (giảm 14%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Ninh, Sơn La.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 126 vụ việc (trong đó có: 88 vụ việc bào chữa, 38 vụ việc bảo vệ), giảm 29 vụ việc (giảm 19 %) so với tháng trước.
 
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG
1 An Giang 24 11 4
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 8 0 0
3 Bạc Liêu 37 29 4
4 Bắc Giang 17 7 0
5 Bắc Kạn 14 3 1
6 Bắc Ninh 22 2 0
7 Bến Tre 0 8 2
8 Bình Dương 9 0 0
9 Bình Định 4 6 0
10 Bình Phước 10 10 0
11 Bình Thuận 13 0 0
12 Cà Mau 23 6 4
13 Cao Bằng 42 15 6
14 Cần Thơ 8 3 2
15 Đà Nẵng 5 0 0
16 Đắk Lắk 43 0 0
17 Đắk Nông 12 1 1
18 Điện Biên 91 15 11
19 Đồng Nai 20 3 0
20 Đồng Tháp 22 3 1
21 Gia Lai 26 18 2
22 Hà Giang 33 11 0
23 Hà Nam 4 5 0
24 Hà Nội 48 47 6
25 Hà Tĩnh 21 8 6
26 Hải Dương 35 10 0
27 Hải Phòng 65 3 1
28 Hậu Giang 17 8 1
29 Hòa Bình 14 1 0
30 Hồ Chí Minh 42 23 18
31 Hưng Yên 19 4 0
32 Khánh Hòa 11 2 0
33 Kiên Giang 49 10 5
34 Kon Tum 4 0 0
35 Lai Châu 24 2 0
36 Lạng Sơn 13 1 0
37 Lào Cai 6 8 0
38 Lâm Đồng 18 9 0
39 Long An 10 5 0
40 Nam Định 33 3 0
41 Nghệ An 29 21 9
42 Ninh Bình 0 1 1
43 Ninh Thuận 16 8 4
44 Phú Thọ 1 19 0
45 Phú Yên 18 0 0
46 Quảng Bình 16 11 5
47 Quảng Nam 25 19 6
48 Quảng Ngãi 21 33 0
49 Quảng Ninh 10 0 0
50 Quảng Trị 15 3 0
51 Sóc Trăng 41 1 0
52 Sơn La 18 0 0
53 Tây Ninh 16 10 7
54 Thái Bình 18 3 1
55 Thái Nguyên 21 1 0
56 Thanh Hóa 59 27 3
57 Thừa Thiên Huế 34 20 0
58 Tiền Giang 10 10 0
59 Trà Vinh 23 11 4
60 Tuyên Quang 23 15 7
61 Vĩnh Long 7 7 2
62 Vĩnh Phúc 17 23 1
63 Yên Bái 30 7 1
  Tổng cộng              1 384                 550                 126
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

 

Từ ngày : 02/08/2022

Đến ngày : 01/09/2022