Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công Tháng 6/2022 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

 (Thời gian lấy số liệu: 10h ngày 01/7/2022)
Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
 
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/6/2022 đến ngày 30/6/2022
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1 561 vụ việc (trong đó có: 987 vụ việc bào chữa, 574 vụ việc bảo vệ), tăng 124 vụ việc (tăng 9%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Long An, Quảng Trị, Yên Bái.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 642 vụ việc (trong đó có: 414 vụ việc bào chữa, 228 vụ việc bảo vệ), tăng 34 vụ việc (tăng 6%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Thuận, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Ninh, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Yên Bái.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 155 vụ việc (trong đó có: 122 vụ việc bào chữa, 33 vụ việc bảo vệ), tăng 50 vụ việc (tăng 48 %) so với tháng trước.
 
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG
1 An Giang 20 3 0
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 18 0 0
3 Bạc Liêu 34 9 3
4 Bắc Giang 3 5 0
5 Bắc Kạn 36 17 2
6 Bắc Ninh 35 7 0
7 Bến Tre 10 4 2
8 Bình Dương 8 0 0
9 Bình Định 2 1 0
10 Bình Phước 15 10 0
11 Bình Thuận 15 0 0
12 Cà Mau 39 2 0
13 Cao Bằng 53 19 4
14 Cần Thơ 15 2 0
15 Đà Nẵng 34 0 0
16 Đắk Lắk 42 1 0
17 Đắk Nông 14 6 1
18 Điện Biên 95 13 1
19 Đồng Nai 33 4 0
20 Đồng Tháp 18 4 2
21 Gia Lai 42 18 3
22 Hà Giang 36 2 0
23 Hà Nam 11 12 0
24 Hà Nội 63 55 14
25 Hà Tĩnh 18 11 7
26 Hải Dương 30 3 0
27 Hải Phòng 50 6 1
28 Hậu Giang 16 25 2
29 Hòa Bình 12 3 0
30 Hồ Chí Minh 34 49 35
31 Hưng Yên 12 4 0
32 Khánh Hòa 18 1 0
33 Kiên Giang 51 41 21
34 Kon Tum 6 1 1
35 Lai Châu 31 5 3
36 Lạng Sơn 2 5 0
37 Lào Cai 25 3 0
38 Lâm Đồng 13 11 3
39 Long An 0 3 0
40 Nam Định 10 13 0
41 Nghệ An 20 27 15
42 Ninh Bình 11 7 1
43 Ninh Thuận 20 11 2
44 Phú Thọ 5 75 4
45 Phú Yên 26 0 0
46 Quảng Bình 21 12 6
47 Quảng Nam 35 20 1
48 Quảng Ngãi 22 12 0
49 Quảng Ninh 6 0 0
50 Quảng Trị 0 0 0
51 Sóc Trăng 26 3 0
52 Sơn La 36 0 0
53 Tây Ninh 26 20 12
54 Thái Bình 26 2 0
55 Thái Nguyên 48 0 0
56 Thanh Hóa 59 14 1
57 Thừa Thiên Huế 31 2 0
58 Tiền Giang 10 15 0
59 Trà Vinh 36 12 6
60 Tuyên Quang 31 10 2
61 Vĩnh Long 21 13 0
62 Vĩnh Phúc 26 9 0
63 Yên Bái 0 0 0
  Tổng cộng    1 561               642  155
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

 

Từ ngày : 01/07/2022

Đến ngày : 31/07/2022