Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công, hiệu quả Tháng 5/2022 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL

(Thời gian lấy số liệu: 09h ngày 01/6/2022)
Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 1/5/2022 đến ngày 31/5/2022
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1437 vụ việc (trong đó có: 945 vụ việc bào chữa, 492 vụ việc bảo vệ), tăng 257 vụ việc (tăng 22%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Long An, Yên Bái.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 608 vụ việc (trong đó có: 428 vụ việc bào chữa, 180 vụ việc bảo vệ), tăng 78 vụ việc (tăng 15%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Định, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Kon Tum, Lai Châu, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 105 vụ việc (trong đó có: 81 vụ việc bào chữa, 24 vụ việc bảo vệ), giảm 15 vụ việc (giảm 13%) so với tháng trước.
 
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:

 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG, HIỆU QUẢ
1 An Giang 21 4 0
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 22 0 0
3 Bạc Liêu 18 5 2
4 Bắc Giang 5 4 0
5 Bắc Kạn 28 14 6
6 Bắc Ninh 13 9 0
7 Bến Tre 8 0 0
8 Bình Dương 27 0 0
9 Bình Định 1 0 0
10 Bình Phước 12 8 6
11 Bình Thuận 3 0 0
12 Cà Mau 27 2 0
13 Cao Bằng 24 12 0
14 Cần Thơ 14 3 0
15 Đà Nẵng 17 0 0
16 Đắk Lắk 25 1 0
17 Đắk Nông 3 1 0
18 Điện Biên 75 24 7
19 Đồng Nai 32 27 2
20 Đồng Tháp 12 0 0
21 Gia Lai 52 21 1
22 Hà Giang 22 15 1
23 Hà Nam 13 6 0
24 Hà Nội 92 46 1
25 Hà Tĩnh 13 5 3
26 Hải Dương 21 3 0
27 Hải Phòng 54 1 0
28 Hậu Giang 25 14 0
29 Hòa Bình 47 15 0
30 Hồ Chí Minh 36 25 12
31 Hưng Yên 13 7 0
32 Khánh Hòa 6 1 0
33 Kiên Giang 61 25 15
34 Kon Tum 13 0 0
35 Lai Châu 34 0 0
36 Lạng Sơn 24 3 0
37 Lào Cai 17 7 0
38 Lâm Đồng 13 37 5
39 Long An 0 2 0
40 Nam Định 10 10 2
41 Nghệ An 33 18 5
42 Ninh Bình 6 3 0
43 Ninh Thuận 16 14 4
44 Phú Thọ 27 24 4
45 Phú Yên 13 13 0
46 Quảng Bình 10 24 4
47 Quảng Nam 23 20 1
48 Quảng Ngãi 19 11 0
49 Quảng Ninh 3 0 0
50 Quảng Trị 6 9 0
51 Sóc Trăng 38 19 0
52 Sơn La 51 3 0
53 Tây Ninh 14 5 3
54 Thái Bình 3 1 0
55 Thái Nguyên 26 0 0
56 Thanh Hóa 75 12 0
57 Thừa Thiên Huế 34 23 0
58 Tiền Giang 15 2 0
59 Trà Vinh 18 3 0
60 Tuyên Quang 18 37 21
61 Vĩnh Long 16 9 0
62 Vĩnh Phúc 20 1 0
63 Yên Bái 0 0 0
  Tổng cộng  1 437  608  105
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9642 (Đ/c Phạm Thị Việt Hà).
 
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây

 

Từ ngày : 01/06/2022

Đến ngày : 01/07/2022