Tình hình cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng, vụ việc TGPL tham gia tố tụng thành công, hiệu quả Tháng 11 năm 2021 trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Thời gian lấy số liệu: 14h ngày 01/12/2021)

Kính gửi: - Các Sở Tư pháp tỉnh/thành phố!
                 - Các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh/thành phố!
                 - Các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý!
Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính gửi Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý thông tin tổng hợp và nội dung kiến nghị sau:
1. Kết quả cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động TGPL (Hệ thống) từ ngày 01/11/2021 đến ngày 30/11/2021
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 1.122 vụ việc (trong đó có: 654 vụ việc bào chữa, 468 vụ việc bảo vệ), tăng 19 vụ việc (tăng 2%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thụ lý trong kỳ cập nhật trên Hệ thống là: Bình Thuận, Hải Dương, Khánh Hòa, Ninh Bình, Thái Bình.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 483 vụ việc (trong đó có: 348 vụ việc bào chữa, 135 vụ việc bảo vệ), giảm 32 vụ việc (giảm 6%) so với tháng trước.
+ Các tỉnh/thành phố không có số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng kết thúc cập nhật trên Hệ thống là: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đà Nẵng, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Nam Định, Ninh Bình, Ninh Thuận, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên.
- Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, hiệu quả đã cập nhật trên Hệ thống trong kỳ là: 66 vụ việc (trong đó có: 53 vụ việc bào chữa, 13 vụ việc bảo vệ), giảm 2 vụ việc (giảm 3%) so với tháng trước.
Chi tiết tình hình cập nhật số liệu vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng trên Hệ thống cụ thể như sau:
 
TT TỈNH/THÀNH PHỐ VỤ VIỆC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ THAM GIA TỐ TỤNG
THỤ LÝ TRONG KỲ KẾT THÚC TRONG KỲ THÀNH CÔNG, HIỆU QUẢ
1 An Giang 15 19 1
2 Bà Rịa - Vũng Tàu 25 0 0
3 Bạc Liêu 27 7 1
4 Bắc Giang 6 8 0
5 Bắc Kạn 11 5 0
6 Bắc Ninh 11 8 1
7 Bến Tre 11 5 1
8 Bình Dương 2 4 0
9 Bình Định 17 3 0
10 Bình Phước 10 11 9
11 Bình Thuận 0 0 0
12 Cà Mau 13 3 0
13 Cao Bằng 40 20 4
14 Cần Thơ 9 2 0
15 Đà Nẵng 13 0 0
16 Đắk Lắk 33 2 0
17 Đắk Nông 3 2 0
18 Điện Biên 50 6 0
19 Đồng Nai 17 9 1
20 Đồng Tháp 28 2 1
21 Gia Lai 50 11 0
22 Hà Giang 22 8 1
23 Hà Nam 4 2 0
24 Hà Nội 36 107 6
25 Hà Tĩnh 17 8 3
26 Hải Dương 0 4 0
27 Hải Phòng 18 4 0
28 Hậu Giang 11 11 4
29 Hòa Bình 18 2 0
30 Hồ Chí Minh 30 19 11
31 Hưng Yên 9 7 0
32 Khánh Hòa 0 1 0
33 Kiên Giang 19 3 3
34 Kon Tum 7 0 0
35 Lai Châu 26 0 0
36 Lạng Sơn 59 0 0
37 Lào Cai 15 3 0
38 Lâm Đồng 12 10 0
39 Long An 4 4 0
40 Nam Định 8 0 0
41 Nghệ An 14 5 1
42 Ninh Bình 0 0 0
43 Ninh Thuận 14 0 0
44 Phú Thọ 27 21 3
45 Phú Yên 14 6 0
46 Quảng Bình 13 7 0
47 Quảng Nam 28 8 1
48 Quảng Ngãi 29 15 0
49 Quảng Ninh 5 0 0
50 Quảng Trị 10 1 0
51 Sóc Trăng 24 6 2
52 Sơn La 10 0 0
53 Tây Ninh 19 37 11
54 Thái Bình 0 3 0
55 Thái Nguyên 20 0 0
56 Thanh Hóa 34 6 0
57 Thừa Thiên Huế 52 1 0
58 Tiền Giang 6 11 0
59 Trà Vinh 26 18 0
60 Tuyên Quang 17 5 1
61 Vĩnh Long 19 1 0
62 Vĩnh Phúc 16 11 0
63 Yên Bái 19 1 0
  Tổng cộng  1.122  483  66
 
2. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm vận hành, khai thác tối đa các chức năng của Hệ thống, tạo lập cơ sở dữ liệu trợ giúp pháp lý đầy đủ, phản ánh chính xác quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý ở địa phương báo cáo Lãnh đạo Bộ, Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia TGPL triển khai các hoạt động, nắm bắt sát sao tình hình và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cá nhân cập nhật thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác lên Hệ thống.
Hàng tháng, Cục Trợ giúp pháp lý sẽ cung cấp số liệu báo cáo và đăng tải thông tin tổng hợp lên Trang Thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam (https://tgpl.moj.gov.vn) và các kênh thông tin khác. Qua đó, lãnh đạo các đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế và có những chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời tới hoạt động cập nhật dữ liệu lên Hệ thống.
Liên hệ hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin: Trung tâm Thông tin, dữ liệu trợ giúp pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý) – SĐT: 024.6273.9631.
Trân trọng thông báo./.

 ======================
Xem lại các Báo cáo tại đây
 

Từ ngày : 01/12/2021

Đến ngày : 01/02/2022