Thông báo phát sóng phóng sự TGPL cho người chưa thành niên trên Đài Truyền hình Việt Nam


Thực hiện Kế hoạch truyền thông năm 2021, Cục Trợ giúp pháp lý phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam xây dựng và phát sóng phóng sự trợ giúp pháp lý cho người chưa thành niên vào 08:00 ngày 19/10, 26/10 và 13:15 ngày 22/10 - chuyên mục An sinh xã hội trên kênh VTV2 Đài truyền hình Việt Nam.
Trân trọng sự quan tâm và đón xem của các đồng chí!

 

Từ ngày : 17/10/2021

Đến ngày : 31/10/2021