TB: Công văn 443/CTGPL-TTTTDL ngày 06/10/2021 v/v thống kê, cập nhật vụ việc TGPL tham gia tố tụng kết thúc trên Hệ thống và tình hình thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng năm 2021

Chi tiết Công văn vui lòng xem ở file đính kèm.
Trân trọng!

Từ ngày : 06/10/2021

Đến ngày : 31/10/2021