Bạc Liêu: Tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi hưởng ứng “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam 06/6”

Thực hiện Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2022-2030, ngày 28 tháng 5 năm 2024 Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý hưởng ứng ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam cho 40 đại biểu là Hội viên của Câu lạc bộ Hội Người cao tuổi xã Vĩnh Trạch Đông.

     Tại hội nghị truyền thông các đại biểu tham dự đã được nghe tuyên truyền, giới thiệu các quy định về người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, … được quy định tại Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017. Bên cạnh đó, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu cũng đã thực hiện tư vấn, giải đáp vướng mắc pháp luật tại chỗ cho Hội viên tham dự có yêu cầu.
Thông qua Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý đã góp phần trang bị cho những hội viên Hội Người cao tuổi nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật về trợ giúp pháp lý, góp phần nâng cao nhận thức về những chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến Người cao tuổi, từ đó bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của Người cao tuổi nói chung, người cao tuổi có khó khăn về tài chính nói riêng./.
                                                                                                                     Trịnh Hồng Như - Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Bạc Liêu