Bình Thuận: Tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý

Ngày 26/4/2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2024. Tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Đào – Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bình Thuận và đại diện lãnh đạo các cơ quan: Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng 153 Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán; thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng và Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý, viên chức của Trung tâm và Chi nhánh Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Văn Đào - Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trang bị, củng cố kiến thức cũng như kỹ năng trong hoạt động tham gia tố tụng nhằm nâng cao năng lực cho những người thực hiện trợ giúp pháp lý, nhất là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý. Qua đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong công tác trợ giúp pháp lý, nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp giữa người thực hiện trợ giúp pháp lý với cơ quan, người tiến hành tố tụng. Ông đề nghị các báo cáo viên truyền đạt đầy đủ nội dung cơ bản của các văn bản triển khai trong Hội nghị. Đại biểu tham gia hội nghị cần tập trung theo dõi, tiếp thu và những vấn đề chưa rõ cần tích cực trao đổi, thảo luận với báo cáo viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trần Ngọc Ngà – Báo cáo viên pháp luật, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận báo cáo chuyên đề “Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2024”. Bà Nguyễn Thị Kiều Châu – Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Thuận báo cáo về một số nội dung trọng tâm của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 29/6/2018 về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; Triển khai Kế hoạch phối hợp số 613/KHPH-STP-TAND ngày 11/11/2022 của Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA, ngày 27 tháng 11 năm 2023 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự và Kế hoạch về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự giữa Công an tỉnh và Sở Tư pháp.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình phối thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong thời gian tiếp theo trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
                                           Nhật Nguyễn – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận