Tuyên Quang: Sở Tư pháp và Công an tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự

Ngày 29/3/2024 tại trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Sở Tư pháp và Công an tỉnh về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự. Đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì buổi lễ.

Tham dự Lễ ký kết có các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Lãnh đạo các Phòng thuộc Công an tỉnh; Trưởng các phòng thuộc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh và Lãnh đạo Công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
 
(Ảnh: Đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc,
Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ)

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao vai trò, chất lượng của trợ giúp pháp lý, triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.
 
(Ảnh: Đồng chí Vũ Thị Như Trang, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu)

Tại buổi lễ, đồng chí Lại Khoa Lâm, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang đã thông qua Kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Nội dung cơ bản của Kế hoạch gồm mục đích, yêu cầu, phạm vi thực hiện, hình thức trực, nhân lực thực hiện, cơ chế tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý và nhiệm vụ của người trực, người hỗ trợ trực, trách nhiệm của Sở Tư pháp và Công an tỉnh, tổ chức thực hiện.
 
(Ảnh: Đồng chí Lại Khoa Lâm, Giám đốc Trung tâm
Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh phát biểu)

Kế hoạch phối hợp về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự không chỉ tiếp tục củng cố, tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang với Cơ quan điều tra, các cơ quan thuộc Công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Trại tạm giam thuộc Công an tỉnh; Cơ quan điều tra, Nhà tạm giữ thuộc Công an cấp huyện, Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong thực hiện các nhiệm vụ được giao mà còn giúp người được trợ giúp pháp lý tiếp cận sớm với trợ giúp pháp lý, được giải thích đầy đủ, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, chất lượng, phù hợp; góp phần đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho người được trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ, hạn chế bỏ sót đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý./.

                              Phạm Thế Nghĩa - Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Tuyên Quang