Triển khai Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Thực hiện Chương trình phối hợp số 5789/CTPH-BTP-BCA ngày 27/11/2023 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an về trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự; Kế hoạch số 04/KH-HĐPH ngày 31/01/2024 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hà Tĩnh, Sở Tư pháp chủ trì tổ chức Hội nghị ký kết Kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng.

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp và Công an tỉnh đã thống nhất ký kết Kế hoạch liên tịch thực hiện Chương trình phối hợp trực trợ giúp pháp lý trong điều tra hình sự trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự lễ ký kết có đồng chí Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành; đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành; đồng chí Phạm Thanh Phương - Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan liên ngành.
Kế hoạch liên tịch nhấn mạnh một số nội dung trong thời gian tới, cụ thể: Tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước với Cơ quan cảnh sát điều tra, Cơ quan an ninh điều tra, Trại tạm giam của Công an tỉnh, Công an cấp huyện, Công an cấp xã trong việc trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện trợ giúp pháp lý, đặc biệt là trong việc giải thích, thông tin, thông báo về trợ giúp pháp lý. Đồng thời, bảo đảm người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang hoặc theo quyết định truy nã; người bị tạm giữ, bị can, bị hại, đương sự là người thuộc diện được  trợ giúp pháp lý được tiếp cận sớm với Trung tâm  trợ giúp pháp lý, giảm thiểu việc bỏ sót diện người được trợ giúp pháp lý… Từ đó, tăng số lượng người sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý, nâng cao vị thế, vai trò của trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự.
Đại biểu tham dự Hội ngh

Bên cạnh đó, để nâng cao hơn nữa công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng và kỹ năng, nghiệp vụ cho người thực hiện  trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng trong lĩnh vực hình sự, tố tụng hình sự, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành trong hoạt động tố tụng, tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho người thực hiện trợ giúp pháp lý, người tiến hành tố tụng. Hội nghị được nghe Trung tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Văn Độ - Nguyên Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương trao đổi những điểm mới và bất cập, vướng mắc trong áp dụng, tuân thủ pháp luật hình sự, tố tụng hình sự; về xét xử vụ án hình sự và một số vấn đề cần thống nhất trong xét xử vụ án hình sự; chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong công tác... góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự, giải quyết, áp dụng pháp luật một cách khách quan, nghiêm minh nhưng vẫn đảm bảo tính nhân văn./.
Nguyễn Thị Quyên
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh