Quảng Nam: Truyền thông trợ giúp pháp lý theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện kế hoạch số 06/KH-TGPL ngày 08/3/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Quảng Nam, từ ngày 13/3 đến ngày 16/3/2023, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam phối hợp với UBND các xã Trà Dơn, Trà Leng tổ chức truyền thông ở cơ sở về TGPL theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1719) trên địa bàn huyện Nam Trà My năm 2024.

Tham dự buổi truyền thông có đồng chí Lê Văn Hương – Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam, các Trợ giúp viên pháp lý, Chuyên viên của Trung tâm TGPL tỉnh Quảng Nam, các đồng chí là Lãnh đạo UBND xã Trà Dơn, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My và 100 đại biểu là đối tượng thụ hưởng chính sách trên địa bàn.
Buổi truyền thông đã nghe Báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản về pháp luật TGPL như: Luật TGPLnăm 2017; Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật TGPLvà các văn bản của Bộ Tư pháp liên quan đến hoạt động TGPL; Luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2022; chuyên đề về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và một số điểm mới cơ bản Luật đất đai năm 2024.
Trao đổi tại buổi truyền thông, Ông Hồ Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã Trà Dơn cho biết: Công tác truyền thông về TGPL theo Quyết định số 1719 là một trong những nội dung quan trọng, thiết thực với đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp bà con tiếp cận với pháp luật, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội, tạo cơ hội để mỗi người dân ứng dụng, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, cách làm hay vươn lên thoát nghèo.

 

Ảnh: Ông Hồ Văn Lợi – Chủ tịch UBND xã Trà Dơn


Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-STP ngày 29/02/2024 của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Quảng Nam triển khai tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông TGPL về cơ sở theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong hợp phần truyền thông TGPL về cơ sở, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức truyền thông ở 9 xã tại các huyện Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức. Theo đó, đối tượng thụ hưởng chính sách, những người tham dự buổi truyền thông về TGPL ở cơ sở được tiếp cận các nội dung pháp luật mới liên quan thiết thực đến người dân, được tham gia trao đổi về tình huống pháp luật, qua đó người dân áp dụng vào thực tiễn để giải quyết được những vướng mắc pháp luật ở cơ sở, tổng hợp các nội dung cơ bản của pháp luật mới, hiểu rõ thêm về những sự việc tranh chấp và hướng giải quyết tranh chấp. Đây là điểm nổi bật trong hoạt động thực hiện truyền thông TGPL ở cơ sở theo Quyết định 1719.
 

Ảnh: Ông Lê Đại Lụong - Phó Chủ tịch UBND xã Trà Leng 


Có thể thấy rằng, việc tổ chức truyền thông về TGPL theo Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ sẽ đem lại nhiều hiệu ứng tốt đẹp, tác động lớn đến nhận thức pháp luật của người dân, lan tỏa các mô hình phát triển kinh tế, xã hội, từng bước xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó nâng cao chất lượng công tác TGPL, người dân có thể tiếp cận chính sách TGPL, được tư vấn, hướng dẫn pháp luật kịp thời, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và lộ trình ở những giai đoạn tiếp theo ở các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

                                                                                     Lê Nguyễn