Hậu Giang: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Hậu Giang (sau đây gọi là Hội đồng) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức về hoạt động trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang và các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành, thành viên tổ giúp việc của Hội đồng là đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng: Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Trại Tạm giam, Nhà Tạm giữ, Phòng Tư pháp, Trợ giúp viên pháp lý và Luật sư ký hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang.
 
Ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ thực hiện công tác pháp luật, nhất là đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa người thực hiện trợ giúp pháp lý với cơ quan, người tiến hành tố tụng; tích cực trao đổi, thảo luận về các tình huống thực tế trong các vụ việc mà các Trợ giúp viên pháp lý đang thực hiện. Qua đó, vận dụng những kiến thức được bồi dưỡng, tập huấn vào thực tiễn hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong thời gian tới.
Tại hội nghị, ông Phạm Hoàng Lâm - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã triển khai đến các đại biểu 17 án lệ được áp dụng trong quá trình xét xử; ông Đồng Việt Phương - Phó Giám đốc Sở Tư pháp triển khai đến các đại biểu Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

 
Ông Phạm Hoàng Lâm - Phó Chánh văn phòng TAND tỉnh triển khai tại Hội nghị

Đây là dịp để đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý nâng cao trình độ chuyên môn; củng cố, trang bị những phương pháp, kỹ năng trong hoạt động nghề nghiệp; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi trong việc bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người hưởng chính sách trợ giúp pháp lý một các tốt nhất trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là dịp để các cơ quan tiến hành tố tụng tăng cường công tác phối hợp với nhau trong công tác trợ giúp pháp lý.
  Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong thời gian tiếp theo trên địa bàn tỉnh./.
Mỹ Anh - Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Hậu Giang