Khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022

Thực hiện Kế hoạch tổ chức kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 572/QĐ-BTP ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sáng ngày 28/7/2022, Bộ Tư pháp đã tổ chức khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự TGPL năm 2022 tại học viện Tư pháp. Mục đích của kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý là tuyển chọn người có kiến thức, kỹ năng đặc biệt là kỹ năng tranh tụng trước Tòa án đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Trợ giúp viên pháp lý trong giai đoạn hiện nay, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong xã hội trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người nghèo, người có công với cách mạng và nhóm những người yếu thế khác.

Tham dự khai mạc có tập thể Lãnh đạo Cục TGPL; lãnh đạo Học viện Tư pháp; đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam, các thành viên Hội đồng kiểm tra, thành viên Ban giám sát kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022, và 72 thí sinh tham dự kiểm tra của 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại buổi khai mạc, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng công bố quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022; công bố quyết định thành lập Ban coi thi và quyết định thành lập Ban giám sát kỳ thi.


Ông Cù Thu Anh Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 phát biểu khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý với mong muốn Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý sẽ lựa chọn được những thí sinh ưu tú, có trình độ chuyên môn tốt bổ sung nguồn nhân lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trong toàn quốc. Đồng thời, Hội đồng thực hiện nghiêm túc, khách quan, minh bạch và thực hiện đúng quy định của pháp luật, nội dung kiểm tra ứng yêu cầu kiểm tra, phân loại, đánh giá năng lực của thí sinh, tin rằng trên cơ sở đó sẽ lựa chọn được những người có năng lực chuyên môn, bảo đảm về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn của trợ giúp viên pháp lý theo đúng mục tiêu đề ra.
          
 
Tiếp theo đó Ban Thư ký của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự trợ giúp pháp lý năm 2022 phổ biến lịch thi, địa điểm thi, nội quy thi theo đúng quy định và giải đáp thắc mắc của các thí sinh tham dự kỳ kiểm tra./.
Văn phòng cục – Cục Trợ giúp pháp lý