Bạc Liêu: Kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-HĐPHLN ngày 24/4/2023 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Bạc Liêu (sau đây gọi là Hội đồng) về kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2023. Theo đó, từ ngày 11 đến 12/5/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng do ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng tiến hành kiểm tra công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tại Công an huyện Đông Hải và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo kết quả công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý của các đơn vị và trực tiếp tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ vụ việc, vụ án đang thụ lý, giải quyết, kiểm tra sổ theo dõi vụ việc TGPL. Kết quả kiểm tra tại các đơn vị cho thấy, về cơ bản các đơn vị đã thực hiện đầy đủ các nội dung phối hợp theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (viết tắt Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT); Quy chế số 01/QCPH-CAT-STP ngày 03/3/2021 giữa Công an tỉnh Bạc Liêu và Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu về thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng hình sự (viết tắt Quy chế số 01/QCPH-CAT-STP); Kế hoạch số 161/KH-VKSNDTC ngày 18/9/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT trong ngành Kiểm sát nhân dân (viết tắt Kế hoạch 161/KH-VKSNDTC). Cụ thể, đối với Công an huyện Đông Hải đã thực hiện đầy đủ việc quán triệt triển khai các nội dung phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT và Quy chế số 01/QCPH-CAT-STP đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; niêm yết công khai Bảng thông tin, Hộp tin về TGPL tại trụ sở đơn vị; việc cấp giấy chứng nhận tham gia tố tụng và giao nhận các văn bản tố tụng cho người thực hiện TGPL đều được các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng thời gian quy định; đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình cũng đã thực hiện đầy đủ việc quán triệt, triển khai các nội dung phối hợp theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT, Kế hoạch số 161/KH-VKSNDTC đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên; niêm yết công khai Bảng thông tin, Hộp tin về TGPL tại trụ sở đơn vị; kiểm sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT  của Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, Nhà tạm giữ và người có thẩm quyền của Nhà tạm giữ.
 
Hình ảnh: Buổi làm việc tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Qua trao đổi, làm việc đại diện lãnh đạo Công an huyện Đông Hải và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình thống nhất trong thời gian tới tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, nhất là trong quá trình thực hiện việc giải thích về quyền được TGPL cho người bị buộc tội, người bị hại, người bị tố giác, đương sự; chú trọng hơn nữa việc thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1.
Kết thúc các buổi làm việc, ông Lâm Quốc Tải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng đã có những kết luận, đánh giá cao công tác chuẩn bị và kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng Công an huyện Đông Hải và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình. Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong công tác phối hợp như: Việc thông báo, thông tin về trợ giúp pháp lý mới thực hiện ở giai đoạn khởi tố, còn các trường hợp người bị hại, đương sự, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố chưa thực hiện đầy đủ theo quy định; việc gửi thông tin về TGPL cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 về những trường hợp thuộc diện được TGPL nhưng chưa có yêu cầu TGPL chưa thực hiện theo quy định. Đoàn làm việc đề nghị Công an huyện Đông Hải và Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòa Bình trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT, Quy chế số 01/QCPH-CAT-STP, Kế hoạch số 161/KH-VKSNDTC đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Kiểm sát viên trong đơn vị; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng giữa Trung tâm Trợ giúp pháp lý và Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1, tránh bỏ sót đối tượng thuộc diện được TGPL; tiếp tục phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục có hiệu quả những hạn chế, phối hợp tốt với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trên địa bàn trong thời gian tới./
          Trịnh Hồng Như, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh Bạc Liêu