Tài liệu Hướng dẫn xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong quá trình quản lý, xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công, trong khuôn khổ dự án Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh Châu Âu tài trợ (EU JULE), Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) tổ chức biên soạn cuốn tài liệu “Hướng dẫn xác định vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng thành công”. Xin trân trọng giới thiệu cuốn tài liệu đến Quý độc giả./.

Chi tiết xem tại file đính kèm