Bình Thuận: Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân 02 cấp trên địa bàn

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC, ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao về chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC, ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao về chương trình phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân.

Ngày 03/11/2022, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án  nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Buổi ký kết có sự tham gia của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Tư pháp và sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát tỉnh; Lãnh đạo Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ban Dân tộc, Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh; Phòng Nghiệp vụ 2, các Trợ giúp viên pháp lý và viên chức Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL).
Phát biểu tại buổi ký kết, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết việc ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án  nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa tăng cường mối quan hệ giữa 02 ngành vừa góp phần cho người dân được tiếp cận với pháp luật một cách bình đẳng.

 
Ông Nguyễn Văn Thanh – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu tại Lễ ký kết

Bởi chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí là một chính sách có ý nghĩa nhân văn, giúp những nhóm người yếu thế cần sự trợ giúp trong các lĩnh vực pháp luật được bảo vệ các quyền và lợi ích của mình hoàn toàn miễn phí. Hoạt động trợ giúp pháp lý cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý là rất cần thiết và cần được truyền thông nhiều  hơn nữa để nhiều người dân biết đến dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí. Tuy nhiên, qua khảo sát số lượng vụ việc trợ giúp pháp lý có Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL tham gia tố tụng so với số lượng vụ án do Tòa án thụ lý, giải quyết trong thời gian qua còn thấp và còn bỏ sót người thuộc diện được trợ giúp pháp lý. Và mong rằng sau khi Kế hoạch phối hợp này được ký kết và triển khai thực hiện sẽ giúp được nhiều người biết đến và hưởng dịch vụ TGPL miễn phí, cũng như nâng tỷ lệ số vụ việc có Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng so với vụ việc do Tòa án thụ lý, giải quyết. Riêng về ngành Tòa án, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai Kế hoạch phối hợp này đến Thẩm phán, Thư ký và công chức Tòa án nhằm triển khai có hiệu quả Kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho người trực tại tòa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 


Bà Phạm Thị Minh Hiếu – Giám đốc Sở Tư pháp, gửi lời cảm ơn những lời phát biểu của Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận. Bà Hiếu cho biết, thời gian qua hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí đã được các cấp, các ngành triển khai rộng rãi giúp những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người yếu thế trong xã hội được tiếp cận với dịch vụ pháp lý góp phần phòng ngừa, hạn chế tranh chấp không đáng có xảy ra.
 

 Bà Phạm Thị Minh Hiếu – Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu tại buổi Lễ ký kết


Việc ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án  nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận góp phần đảm bảo cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý được được giải thích đầy đủ, được tiếp cận, cung cấp và sử dụng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí kịp thời trong tố tụng, tránh bỏ sót các đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí. Hiện tại do nhân lực của Trung tâm trợ giúp pháp lý chưa đủ mạnh nên bố trí người trực trực tiếp tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận và 03 Tòa án cấp huyện và trực điện thoại tất cả các Tòa án trên địa bàn nhân dân tỉnh. Trong thời gian tới, tùy vào tình hình nhân lực, Trung tâm trợ giúp pháp lý sẽ phân công người trực trực tiếp tại một số Tòa án còn lại nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa Trung tâm với TAND trong việc TGPL cho diện người được TGPL, đặt biệt trong việc thông tin, thông báo về TGPL và nâng cao chất lượng hoạt động tranh tụng tại Tòa án.
 


Kết thúc Lễ ký kết, bà Phạm Thị Minh Hiếu – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL, nhất là sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo 02 cơ quan Tòa án và Sở Tư pháp và tin chắc rằng trong thời gian tới việc triển khai thực hiện Kế hoạch về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án  nhân dân 02 cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận sẽ đạt nhiều kết quả, giúp người dân dễ dàng tiếp cận quyền được trợ giúp pháp lý góp phần bảo vệ công lý, đảm bảo sự bình đẳng trong tiếp cận pháp luật, đảm bảo quyền công dân, công bằng xã hội và phòng ngừa, hạn chế tranh chấp, vi phạm pháp luật xảy ra./.

 

Nhật Nguyễn

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Thuận